Zobrazení cílů a zdrojů útoku

Cíle a zdroje útoku lze zobrazit.
 1. Pokud chcete zobrazit hlavní cíle, které byly napadeny, klikněte v konzoli na položku
  Zprávy
  .
 2. Na kartě
  Rychlé zprávy
  zadejte následující informace:
  Typ hlášení
  Zvolte možnost
  Ochrana před neoprávněným využitím sítě a hostitele
  .
  Vybrat hlášení
  Zvolte možnost
  Hlavní cíle útoku
  .
 3. Klikněte na tlačítko
  Vytvořit zprávu
  .
 4. Pokud chcete zobrazit hlavní zdroje útoků, klikněte v konzoli na položku
  Zprávy
  .
 5. Na kartě
  Rychlé zprávy
  zadejte následující informace:
  Typ hlášení
  Zvolte možnost
  Ochrana před neoprávněným využitím sítě a hostitele
  .
  Vybrat hlášení
  Zvolte možnost
  Hlavní zdroje útoku
  .
 6. Klikněte na tlačítko
  Vytvořit zprávu
  .
 7. V konzoli klikněte na položku
  Zprávy
  .
 8. Na kartě
  Rychlé zprávy
  zadejte následující informace:
  Typ hlášení
  Zvolte možnost
  Ochrana před neoprávněným využitím sítě a hostitele
  .
  Vybrat hlášení
  Zvolte možnost
  Celá zpráva
  .
  Volba
  Nastavit
  Volitelně můžete vybrat zprávy, které budou obsaženy v celé zprávě.
 9. Klikněte na tlačítko
  Vytvořit zprávu
  .