Tisk a uložení kopie hlášení

Hlášení můžete vytisknout nebo můžete uložit rychlou zprávu. Plánovaná hlášení nelze tisknout. Uložený soubor nebo vytištěná hlášení poskytují snímek aktuálních dat v databázi zpráv, aby zůstaly zachovány historické záznamy.
Ve výchozím nastavení aplikace Internet Explorer netiskne barvy a obrázky na pozadí. Pokud je tato možnost tisku zakázaná, může vytisknuté hlášení vypadat jinak než hlášení, které jste vytvořili. Nastavení prohlížeče lze změnit tak, aby tiskl barvy pozadí i obrázky.
Při ukládání hlášení ukládáte snímek zabezpečení vašeho prostředí založený na aktuálních údajích ve vaší databázi hlášení. Jestliže stejnou zprávu spustíte později se stejným nastavením filtrování, bude nově vytvořená zpráva obsahovat jiná data.
 1. Pokud chcete kopii zprávy vytisknout, klikněte v okně zprávy na tlačítko
  Tisk
  .
 2. V dialogovém okně
  Tisk
  vyberte v případě potřeby požadovanou tiskárnu a poté klepněte na možnost
  Tisk
  .
 3. Pokud chcete kopii zprávy uložit, klikněte na tlačítko
  Uložit
  .
 4. V dialogovém okně
  Stažení souboru
  klikněte na možnost
  Uložit
  .
 5. V dialogovém okně
  Uložit jako
  ve výběrovém okně
  Uložit do
  přejděte do umístění, kde chcete soubor uložit.
 6. V poli
  Název souboru
  změňte podle potřeby výchozí název souboru.
 7. Klepněte na tlačítko
  Uložit
  .
  Hlášení bude uloženo do vybraného umístění v archivačním formátu webových stránek MHTML.
 8. V dialogovém okně
  Stahování bylo dokončeno
  klikněte na tlačítko
  Zavřít
  .