Generování a přizpůsobení rychlých zpráv

Rychlé zprávy jsou předdefinované přizpůsobitelné zprávy. Tyto zprávy obsahují data událostí získaná ze serverů pro správu a také z klientů, které s těmito servery komunikují. Rychlé zprávy poskytují informace o událostech závislých na nastavení zprávy. Můžete uložit nastavení zpráv, abyste je mohli znovu spustit později, a můžete tisknout a ukládat zprávy.
Rychlé zprávy jsou statické; poskytují informace podle časového rámce zadaného pro zprávu. Pomocí protokolů můžete také sledovat události v reálném čase.
 1. Možnost č. 1:
  Chcete-li spustit rychlou zprávu, klikněte v konzoli na položku
  Zprávy
  .
 2. Na kartě
  Rychlé zprávy
  zvolte v seznamu
  Typ zprávy
  typ zprávy, kterou chcete vytvořit.
 3. V seznamu
  Vybrat hlášení
  vyberte název zprávy, kterou chcete vytvořit.
 4. Klikněte na tlačítko
  Vytvořit zprávu
  .
 5. Možnost č. 2:
  Chcete-li přizpůsobit rychlou zprávu, klikněte v konzoli na položku
  Zprávy
  .
 6. Na kartě
  Rychlé zprávy
  zvolte v seznamu
  Typ zprávy
  typ zprávy, kterou chcete přizpůsobit.
 7. V seznamu
  Vybrat hlášení
  vyberte název zprávy, kterou chcete přizpůsobit.
  Pro hlášení
  Stavu souladu sítě
  a
  Stavu souladu
  v seznamu
  Stav
  vyberte nastavení uloženého filtru, který chcete použít, nebo ponechte výchozí filtr.
  Pro hlášení
  Korelace zjištění hlavních rizik
  můžete zvolit hodnoty pro seznamy
  Osa X
  a
  Osa Y
  , chcete-li určit způsob zobrazení zprávy.
  Pro hlášení
  Histogram statistiky prověřování
  můžete zvolit hodnoty pro položky
  Šířka zásobníku
  a
  Počet zásobníků
  .
  Pro některá hlášení můžete určit, jak seskupovat výsledky hlášení v seznamu
  Skupina
  . Pro ostatní hlášení můžete vybrat cíl v poli
  Cíl
  , na kterém se budou třídit výsledky hlášení.
 8. V seznamu
  Použít uložený filtr
  zvolte uloženou konfiguraci filtru, kterou chcete použít, nebo ponechejte výchozí filtr.
 9. V části
  Jaké nastavení filtrování chcete použít
  zvolte v seznamu
  Časové období
  časové období zprávy.
 10. Pokud jste zvolili možnost
  Nastavit konkrétní data,
  použijte seznamy
  Datum spuštění
  a
  Datum ukončení
  . Tyto možnosti nastaví časový interval, o kterém chcete prohlížet informace.
  Pokud vytváříte hlášení Stav počítače a zvolíte možnost
  Nastavit určená data
  , určíte, že chcete zobrazit všechny položky zahrnující počítač, který se nehlásil na serveru od doby určené v polích pro datum a čas.
 11. Chcete-li pro hlášení nakonfigurovat rozšířená nastavení, klikněte na tlačítko
  Další nastavení
  a nastavte požadované možnosti.
  Možnost
  Další nastavení
  je ve verzi 12.1.x jako
  Rozšířené nastavení
  .
  Chcete-li zobrazit popisy možností filtrů v kontextové nápovědě, klikněte na tlačítko
  Další informace
  .
  Textová pole možností filtru, v nichž lze zadávat zástupné znaky a vyhledávat odpovídající výrazy, nerozlišují velikost písmen. Znak hvězdičky znakové sady ASCII je jediný znak hvězdičky, který lze použít jako zástupný znak.
  Konfigurační nastavení hlášení můžete uložit, pokud budete chtít toto hlášení spustit někdy v budoucnu.
 12. Klikněte na tlačítko
  Vytvořit zprávu
  .