Ukládání vlastních sestav

Můžete uložit vlastní nastavení hlášení do filtru a generovat hlášení později znovu. Uložená nastavení se ukládají v databázi. Přidělený název filtru se zobrazí v poli
Použít uložený filtr
pro daný typ protokolů a hlášení.
Konfigurační nastavení filtru, která uložíte, jsou k dispozici pouze pro váš uživatelský účet. Ostatní uživatelé s právy vytváření hlášení nemají k vašim uloženým nastavením přístup.
Můžete odstranit libovolnou vámi vytvořenou konfiguraci hlášení. Po odstranění konfigurace již zpráva nebude dále dostupná. Název výchozí konfigurace hlášení se zobrazí v poli
Použít uložené hlášení
a obrazovka se zaplní výchozími konfiguračními nastaveními.
Pokud odstraníte správce ze serveru pro správu, můžete uložit hlášení, která byla vytvořena odstraněným správcem. Vlastnictví hlášení a jejich názvy budou změněny. Nový název hlášení bude ve formátu
„PuvodniNazev('JmenoSpravce')“
. Například hlášení vytvořené správcem
PNovak
nazvané
Hlaseni_rizik_pondeli
bude přejmenováno na
Hlaseni_rizik_pondeli(PNovak)
.
 1. Uložení vlastního hlášení
 2. V konzoli klikněte na položku
  Zprávy
  .
 3. Na kartě
  Rychlé zprávy
  vyberte typ hlášení ze seznamu.
 4. Změňte libovolné základní nastavení nebo další nastavení hlášení.
  Možnost
  Další nastavení
  je ve verzi 12.1.x jako
  Rozšířené nastavení
  .
 5. Klikněte na tlačítko
  Uložit filtr
  .
 6. V textovém poli
  Název filtru
  zadejte popisný název tohoto filtru hlášení. Při přidání filtru do seznamu
  Použít uložený filtr
  se zobrazí pouze prvních 32 znaků vámi zadaného názvu.
 7. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 8. Jakmile se zobrazí dialogové okno potvrzení, klikněte na tlačítko
  OK
  .
  Jakmile filtr uložíte, zobrazí se v seznamu
  Použít uložený filtr
  pro související hlášení a protokoly.