Nastavení oznámení správce

Můžete nastavit oznámení, aby vás a ostatní správce upozorňovala, když dojde k určité události. Můžete také přidat podmínky, které vyvolají oznámení připomínající vám provedení důležitých úkolů. Například můžete přidat podmínku oznámení, která vás informuje, když vyprší platnost licence nebo když dojde ke zjištění bezpečnostního rizika.
Po vyvolání může oznámení provést konkrétní akce, jako jsou tyto:
 • protokolování oznámení do databáze,
 • odeslání e-mailu jednomu nebo více jednotlivcům,
 • spuštění dávkového souboru.
Chcete-li odesílat e-mailová oznámení, je nutné nakonfigurovat poštovní server pro komunikaci se serverem pro správu.
Zvolte podmínku oznámení ze seznamu dostupných typů oznámení.
Jakmile vyberete typ oznámení, proveďte konfiguraci následovně:
 • Upřesněte filtry.
  Ne všechny typy oznámení nabízejí filtry. Pokud je nabízejí, můžete filtry použít k omezení podmínek, které oznámení vyvolávají. Například můžete omezit oznámení tak, aby se vyvolávala pouze v případě, že jsou ovlivněny počítače v konkrétní skupině.
 • Upřesněte nastavení.
  Všechny typy oznámení poskytují nastavení, ale konkrétní nastavení se liší typ od typu. Například oznámení o riziku vám může umožnit zadat, jaký typ prověřování vyvolá oznámení.
 • Upřesněte akce.
  Všechny typy oznámení nabízejí akce, které lze upřesnit.
Pokud období u možnosti
Regulátor
nastavíte pro oznámení o důležitých událostech na možnost
Žádné
, musíte se ujistit, že klienti mohou nahrávat důležité události okamžitě. Mezi relevantní oznámení patří následující:
Výstraha zabezpečení klienta
,
Jedna událost rizika
,
Zjištěno nové riziko
a
Incident rizika
. Ve výchozím nastavení je aktivována možnost
Umožnit klientům nahrávat důležité události okamžitě
, která se konfiguruje v dialogovém okně
Nastavení komunikace
.
 1. Nastavení oznámení správce
 2. V konzole klikněte na položku
  Monitory
  .
 3. Na stránce
  Monitory
  na kartě
  Oznámení
  klepněte na možnost
  Podmínky oznámení
  .
 4. Na kartě
  Oznámení
  klepněte na možnost
  Přidat
  a poté klepněte na typ oznámení.
 5. V dialogovém okně
  Přidat podmínku oznámení
  zadejte tyto informace:
  • V textovém poli
   Název oznámení
   zadejte název, který bude označovat podmínku oznámení.
  • V oblasti
   Jaké nastavení filtru chcete použít
   , je-li k dispozici, zadejte nastavení filtru pro podmínku oznámení.
  • V oblasti
   Jaké si přejete nastavení pro toto oznámení
   zadejte podmínky, které oznámení vyvolají.
  • V oblasti
   Jaká akce se má provést při vyvolání oznámení
   zadejte akce, které se mají provést, když je oznámení vyvoláno.
 6. Klikněte na tlačítko
  OK
  .