Požadavky na integritu hostitele

Když vytváříte nové zásady integrity hostitele, určete jaký typ požadavků bude přidán.
Každý požadavek určuje následující položky:
  • Podmínky kontroly
    Například požadavek bude kontrolovat, zda je na klientském počítači nainstalována nejnovější sada definic virů.
  • Jaké akce nápravy klient provede, pokud klient nesplní požadavky dané podmínky.
    Akce nápravy například může zahrnovat adresu URL, odkud si klient může stáhnout a nainstalovat chybějící definice virů.
Téma Typy požadavků pro zásady integrity hostitele uvádí typy požadavků, které můžete použít.
Typy požadavků pro zásady integrity hostitele
Typ
Popis
Předdefinované požadavky
Pomocí předdefinovaného požadavku lze zkontrolovat, zda je na klientovi nainstalována a spuštěna konkrétní aplikace nebo soubor. Předdefinovaný požadavek kontroluje stav všech následujících typů aplikací: antivirový software, antispywarový software, brána firewall, oprava nebo aktualizace Service Pack. Například požadavek opravy kontroluje, zda je na klientských počítačích spuštěna konkrétní oprava operačního systému.
Pokud předdefinovaný požadavek nemá dostatek podrobností, přidejte vlastní požadavek a napište skript.
Vlastní požadavky ze šablon
Šablony jsou předdefinované vlastní požadavky, které společnost Symantec napsala pro běžně prováděné úlohy. Klient například může kontrolovat, zda během posledních 42 dnů došlo ke změně hesla. Šablony lze rovněž použít jako základ pro psaní skriptu vlastního požadavku.
Požadavky z šablon lze získat prostřednictvím služby aktualizace zásad integrity hostitele aktualizace LiveUpdate. Nejdříve je potřeba nastavit funkci LiveUpdate tak, aby stáhla šablony integrity hostitele do serveru pro správu.
Vlastní požadavky
Vlastní požadavek použijte v případě, že ani předdefinovaný požadavek ani šablony neposkytují takový druh kontroly, který potřebujete. Vlastní požadavky zahrnují stejná pole jako předdefinované požadavky, ale poskytují větší flexibilitu. Například můžete zahrnout antispywarovou aplikaci, která není obsažena v předdefinovaném seznamu antispywarových aplikací.
Správu vyžadovaných aplikací můžete zjednodušit, pokud zahrnete podobné aplikace do jednoho vlastního požadavku. Například můžete zahrnout webové prohlížeče jako je Internet Explorer a Mozilla Firefox do jednoho požadavku.