Přidání vlastního požadavku ze šablony

Místo psaní vlastních požadavků úplně od základů můžete přidat běžné vlastní požadavky vytvořené společností Symantec. Funkce LiveUpdate slouží ke stažení obsahu integrity hostitele do serveru pro správu. Obsah integrity hostitele zahrnuje šablony. Následně můžete přidat vlastní požadavky ze šablon do zásad integrity hostitele.
Chcete-li získat nejnovější šablony integrity hostitele, je třeba nakonfigurovat zásady obsahu funkce LiveUpdate ke stažení obsahu integrity hostitele.
Pokud importujete požadavek opakovaně a požadavek s tímto názvem již existuje, nedojde k přepsání stávajícího požadavku importovaným požadavkem. Namísto toho se importovaný požadavek v tabulce
Požadavky
zobrazí s číslem 2 u svého názvu.
 1. Přidání vlastního požadavku ze šablony
 2. V konzole otevřete stránku Zásady integrity hostitele.
 3. Na straně
  Zásady integrity hostitele
  klikněte na
  Požadavky > Přidat
  .
 4. V dialogovém okně
  Přidání požadavku
  klikněte na rozevírací seznam
  Vybrat požadavek
  , vyberte předdefinovaný požadavek a potom klikněte na tlačítko
  OK
  .
  Pokud používáte verzi 12.1.x, klikněte na možnost
  Mac
  pouze v případě, že máte ve svých klientech Mac nainstalovaného klienta
  On Demand.
 5. V dialogu
  Aktualizace integrity hostitele online
  rozbalte položku
  Šablony
  a vyberte kategorii šablony.
 6. Klikněte na možnost
  Přidat
  u všech šablon, které chcete přidat.
 7. Klikněte na tlačítko
  Importovat
  .
 8. Klikněte na tlačítko
  OK
  .