Blokování vzdáleného počítače nakonfigurováním ověřování peer-to-peer

Ověřování peer-to-peer můžete použít k povolení vzdálenému klientskému počítači (klient) připojovat se k jinému klientskému počítači (ověřovatel) v rámci stejné podnikové sítě. Ověřovatel dočasně blokuje příchozí provoz TCP a UDP ze vzdáleného počítače, dokud u vzdáleného počítače neuspěje kontrola integrity hostitele. Tuto techniku vynucení lze použít, když je vzdálený počítač fyzicky vzdálený. Tato technika využívá pokročilé funkce brány
Symantec Endpoint Protection
Firewall, čímž vylepšuje přístup ke sdíleným souborům.
Kontrola integrity hostitele ověřuje následující vlastnosti vzdáleného počítače:
 • Ve vzdáleném počítači je nainstalována aplikace
  Symantec Endpoint Protection
  .
 • Vzdálený počítač prošel kontrolou integrity hostitele.
Pokud u vzdáleného počítače kontrola integrity hostitele proběhne úspěšně, ověřovatel povolí příchozí připojení ze vzdáleného počítače.
Pokud u vzdáleného počítače selže kontrola integrity hostitele, ověřovatel bude vzdálený počítač blokovat. Můžete určit, jak dlouho bude vzdálený počítač blokován předtím, než se může pokusit znovu připojit k ověřovateli. Můžete také určit vzdálené počítače, které budou vždy povoleny, i v případě, že u nich neuspěje kontrola integrity hostitele. Pokud nepovolíte zásadu integrity hostitele pro vzdálený počítač, uspěje vzdálený počítač v kontrole integrity hostitele.
Informace o ověřování peer-to-peer se zobrazí v protokolu provozu ochrany před neoprávněným využitím sítě a hostitele.
Ověřování peer-to-peer funguje v prostředí se serverovým řízením a smíšeným řízením, nikoli v případě klientského řízení.
 1. Blokování vzdáleného počítače nakonfigurováním ověřování peer-to-peer
 2. V konzoli otevřete stránku Zásady brány firewall.
 3. Na stránce
  Zásady brány firewall
  klikněte na položku
  Nastavení ověřování Peer-to-Peer
  .
 4. Na stránce
  Nastavení ověřování Peer-to-Peer
  označte možnost
  Povolit ověřování peer-to-peer
  .
 5. Nakonfigurujte všechny hodnoty uvedené na této stránce.
  Pokud chcete získat další informace o těchto možnostech, klikněte na možnost
  Nápověda
  .
 6. Chcete-li povolit vzdáleným počítačům připojení ke klientskému počítači bez nutnosti ověření, označte možnost
  Vyloučit hostitele z ověřování
  a klepněte na položku
  Vyloučení hostitelé
  .
  Klientský počítač povoluje provoz do počítačů, které jsou uvedeny v seznamu
  hostitelů
  .
 7. V dialogu
  Vyloučení hostitelé
  kliknutím na tlačítko
  Přidat
  přidejte vzdálené počítače, u kterých není vyžadováno ověření.
 8. V dialogu
  Hostitel
  definujte hostitele pomocí adresy IP, rozsahu adres IP nebo podsítě a klikněte na tlačítko
  OK
  .
 9. V dialogovém okně
  Vyloučení hostitelé
  klikněte na tlačítko
  OK
  .
 10. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 11. Pokud jste k tomu vyzváni, přiřaďte zásadu ke skupině.