Vytvoření zásady karantény pro neúspěšnou kontrolu integrity hostitele

Zásady karantény lze použít pro klientské počítače, u kterých kontrola integrity hostitele neproběhne úspěšně, které se pokusí o nápravu a jejichž náprava se znovu nezdaří. Když se klientskému počítači nezdaří náprava, automaticky přepne do umístění karantény, kde pro počítač platí zásady karantény. Zásady karantény můžete použít k přísnějším omezením neúspěšných počítačů. Pro zásady karantény můžete použít jakýkoli typ zásad ochrany. Například můžete použít zásady brány firewall karantény, které zablokují přístup počítače k internetu.
Když je klientský počítač v umístění karantény, můžete nakonfigurovat kontrolu integrity hostitele tak, aby se i nadále spouštěla a prováděla nápravu počítače. Nápravu počítače můžete provést také ručně.
 1. Vytvoření zásady karantény pro neúspěšnou kontrolu integrity hostitele
 2. V konzole klikněte na stránku
  Klienti
  a vyberte kartu
  Zásady
  .
 3. Na kartě
  Zásady
  vedle pole
  Zásada karantény pro neúspěšnou kontrolu integrity hostitele
  klikněte na možnost
  Přidat zásadu
  .
 4. V dialogovém okně
  Přidat zásadu karantény
  vyberte typ zásady a klikněte na tlačítko
  Další
  .
 5. Vyberte, zda použít stávající zásadu, vytvořit novou zásadu nebo importovat soubor zásad, a klikněte na tlačítko
  Další
  .
 6. Proveďte jednu z následujících úloh:
  • V dialogovém okně
   Přidat zásadu
   vyberte zásadu a klepněte na
   OK
   .
  • V dialogovém okně
   Typ zásady
   nakonfigurujte zásadu a klepněte na tlačítko
   OK
   .
  • V dialogovém okně
   Importovat zásadu
   najděte soubor
   DAT
   a klikněte na možnost
   Importovat
   .