Nastavení nápravy pro předdefinovaný požadavek na integritu hostitele

Pokud kontrola integrity hostitele na klientovi ukáže, že se požadavek nezdařil, lze nastavit zásadu na obnovení nezbytných souborů. Klient obnovuje soubory stažením, instalací nebo spuštěním požadovaných aplikací tak, aby vyhověl požadavku. Klientský počítač pak může splnit kontrolu integrity hostitele.
Nápravu můžete nastavit ve stejném dialogovém okně, ve kterém přidáváte předdefinovaný požadavek. Určit lze cestu, z níž klient stahuje soubory nápravy, i způsob, jak je proces nápravy implementován.
Kromě toho lze povolit uživatelům určitou kontrolu nad tím, kdy dojde u jejich počítačů k nápravě. Například při restartování mohou uživatelé přijít o svoji práci, proto se mohou rozhodnout raději nápravu odložit na konec dne.
Po stažení, instalaci nebo spuštění příkazu k obnovení všech požadavků klient vždy znovu otestuje požadavek. Klient také zaprotokoluje výsledky jako
úspěch
nebo
neúspěch
.
 1. Nastavení nápravy pro předdefinovaný požadavek integrity hostitele
 2. V konzole otevřete stránku Zásady integrity hostitele a přidejte předdefinovaný požadavek.
 3. V dialogovém okně
  Přidat požadavek
  klikněte na položku
  Nainstalovat <typ požadavku>, pokud nebyl nainstalován na klientovi
  .
 4. Klikněte na možnost
  Stáhnout instalační balík
  .
 5. Do textového pole
  Stáhnout URL
  zadejte adresu URL, ze které se instalační soubor stáhne do klientského počítače.
 6. V textovém poli
  Provést příkaz
  proveďte jednu z následujících úloh:
  • Chcete-li, aby instalaci spustil uživatel klienta, ponechte textové pole prázdné.
  • Chcete-li, aby se instalace spustila automaticky, zadejte
   %F%
   .
   Proměnná
   %F%
   představuje poslední stažený soubor. Lze použít jakýkoli příkaz, který lze spustit pomocí položek
   Start
   >
   Spustit
   . Pokud chcete například instalovat opravu do systému Vista, použijte příkaz
   %Systemroot%\system32\wusa.exe /quiet /norestart %F%
   .
 7. Volitelně zadejte volby pro odložení nebo zrušení nápravy a poté klepněte na tlačítko
  OK
  .
 8. Klikněte na tlačítko
  OK
  .