Zobrazení a potvrzení oznámení

Je možné zobrazit nepotvrzená oznámení nebo všechna oznámení. Můžete potvrdit nepotvrzené oznámení. Můžete zobrazit všechny podmínky oznámení, které jsou aktuálně nakonfigurovány na konzole.
Podokno
Stav zabezpečení
na
domovské stránce
uvádí počet nepotvrzených oznámení, k nimž došlo za posledních 24 hodin.
 1. Chcete-li zobrazit poslední nepotvrzená oznámení, klikněte v konzoli na možnost
  Domů
  .
 2. Na
  Domovské stránce
  v podokně
  Stav zabezpečení
  klepněte na možnost
  Zobrazit oznámení
  .
  Seznam nedávných nepotvrzených oznámení se zobrazí na kartě
  Oznámení
  .
 3. Volitelně můžete v seznamu oznámení ve sloupci
  Hlášení
  klepnout na ikonu dokumentu, je-li k dispozici.
  Hlášení oznámení se zobrazí v samostatném okně prohlížeče. Pokud není ikona dokumentu uvedena, všechny informace o oznámení se zobrazí ve sloupci
  Zpráva
  v seznamu upozornění.
 4. Chcete-li zobrazit všechna oznámení, klikněte v konzoli na možnost
  Monitory
  a potom na kartu
  Oznámení.
 5. Volitelně můžete na kartě
  Oznámení
  v nabídce
  Použít uložený filtr
  vybrat uložený filtr.
 6. Volitelně můžete na kartě
  Upozornění
  v nabídce
  Časový rozsah
  vybrat časový rozsah.
 7. Na kartě
  Oznámení
  klepněte na tlačítko
  Zobrazit oznámení
  .
 8. Chcete-li potvrdit oznámení, zobrazte je.
 9. Na kartě
  Oznámení
  v seznamu upozornění ve sloupci
  Potvrzení
  klepněte na červenou ikonu a oznámení potvrďte.
 10. Chcete-li zobrazit všechny nakonfigurované podmínky oznámení, klikněte v konzoli na možnost
  Monitory
  .
 11. Na stránce
  Monitory
  na kartě
  Oznámení
  klepněte na možnost
  Podmínky oznámení
  .
  Zobrazí se všechny podmínky oznámení, které jsou nakonfigurovány na konzole. Seznam můžete filtrovat výběrem typu oznámení z nabídky
  Zobrazit typ oznámení
  .