Prohlížení protokolů

Můžete generovat seznam událostí, který lze zobrazit z protokolů založených na sběru nastavení vybraných filtrů.
Dojde-li při prohlížení protokolů s velkým množstvím údajů k chybě databáze, můžete změnit parametry časových limitů databáze.
Pokud se zobrazují chyby CGI nebo chyby ukončení procesu, můžete změnit jiné parametry časových limitů.
Hlášení a protokoly se vždy zobrazují v jazyce, ve kterém byl nainstalován server pro správu. Pokud chcete tyto stránky zobrazit, když používáte konzolu
Symantec Endpoint Protection Manager
nebo prohlížeč, je třeba mít v používaném počítači nainstalované odpovídající písmo.
 1. Zobrazení protokolu
 2. V konzole klikněte na položku
  Monitory
  .
 3. Na kartě
  Protokoly
  v seznamu
  Typ protokolu
  vyberte typ protokolu, který chcete zobrazit.
 4. U některých typů protokolů se zobrazí seznam
  Obsah protokolu
  . Pokud se zobrazí, zvolte obsah protokolu, který chcete zobrazit.
 5. V seznamu
  Použít uložený filtr
  vyberte uložený filtr nebo ponechejte
  výchozí hodnotu
  .
 6. Vyberte čas ze seznamu
  Časové období
  nebo ponechejte výchozí hodnotu. Vyberete-li možnost
  Nastavit konkrétní data
  a nastavte datum nebo datum a čas, od kterého chcete položky zobrazit.
 7. Kliknutím na možnost
  Další nastavení
  omezte počet zobrazených položek.
  Všechny ostatní možnosti
  Dalších nastavení
  pro vybraný typ protokolu lze také nastavit.
  Možnost
  Další nastavení
  je ve verzi 12.1.x jako
  Rozšířené nastavení
  .
  Pole možností filtru, do nichž lze zadat zástupné znaky a vyhledávat odpovídající výrazy, nerozlišují velikost písmen. Znak hvězdičky znakové sady ASCII je jediný znak hvězdičky, který lze použít jako zástupný znak.
 8. Klikněte na položku
  Zobrazit protokol
  .
  Můžete také kliknout na položku
  Uložit filtr
  a uložit konfiguraci filtru za účelem generování pozdějšího stejného zobrazení protokolu.