Export dat na server syslog

Chcete-li zvětšit místo v databázi, můžete nastavit server pro správu pro odesílání dat protokolu na server Syslog.
Při exportu dat protokolu na server Syslog je třeba tento server nakonfigurovat k přijetí těchto protokolů.
 1. Export dat protokolu na server syslog:
 2. V konzole klikněte na položku
  Správce
  .
 3. Klepněte na položku
  Servery
  .
 4. Klepněte na místní nebo vzdálenou stránku, ze které chcete exportovat data protokolu.
 5. Klepněte na tlačítko
  Konfigurovat externí protokolování
  .
 6. Na kartě
  Obecné
  určete pomocí seznamu
  Frekvence aktualizací
  , jak často chcete, aby byla data protokolu odesílána do souboru.
 7. Ze seznamu
  Hlavní server protokolování
  vyberte server pro správu, na který chcete protokoly odesílat.
  Používáte-li server SQL s více servery pro správu připojenými k databázi, stačí jako Hlavní server protokolování určit jediný server.
 8. Zaškrtněte položku
  Povolení přenosu protokolů na server syslog
  .
 9. Zadejte následující informace:
  • Server syslog
   Zadejte adresu IP nebo název domény serveru syslog, na který se mají odesílat data protokolu.
  • Cílový port
   Zadejte požadovaný protokol a typ cílového portu, který server syslog používá ke sledování zpráv syslog.
  • Funkce protokolu
   Zadejte počet funkcí protokolu, které chcete použít v souboru konfigurace serveru Syslog, nebo použijte výchozí nastavení. Platné hodnoty jsou v rozsahu 0 až 23.
 10. Na kartě
  Filtr protokolu
  určete, jaké protokoly mají být exportovány.
 11. Klikněte na tlačítko
  OK
  .