Zobrazení protokolů z ostatních umístění

Pokud chcete zobrazit protokoly z jiného umístění, musíte se ze vzdáleného umístění přihlásit k serveru pomocí konzoly
Symantec Endpoint Protection Manager
. Pokud máte účet na serveru ve vzdáleném umístění, můžete se přihlásit vzdáleně a zobrazit si protokoly tohoto umístění.
Pokud jsou nakonfigurováni partneři pro replikaci, můžete zvolit zkopírování všech protokolů z partnerů pro replikaci do místního partnera a naopak. Pokud zvolíte replikaci protokolů, ve výchozím nastavení se při prohlížení jakéhokoli protokolu zobrazí informace z místního umístění i replikovaných umístění. Pokud chcete zobrazit jedno umístění, musíte pomocí filtrování omezit údaje na umístění, které chcete zobrazit. Pokud zvolíte replikaci protokolů, ujistěte se, že je v počítači dostatek místa na disku pro další protokoly od všech partnerů pro replikaci.
 1. Zobrazení protokolů z jiného umístění
 2. Spusťte webový prohlížeč.
 3. Zadejte následující text do textového pole adresy následujícím způsobem:
  http://
  SEPMServer
  :9090
  Kde
  SEPMServer
  je název serveru nebo adresa IP.
  IP adresa může mít podobu protokolu IPv4 nebo IPv6. Adresu protokolu IPv6 je třeba zadat v hranatých závorkách:
  http://[
  SEPMServer
  ]:9090
  Dojde ke stažení konzoly. V počítači, ze kterého se přihlašujete, musí být instalováno prostředí Java Runtime Environment (JRE). Pokud není, budete vyzváni k jeho stažení a instalaci. Instalaci prostředí JRE proveďte podle zobrazených pokynů.
 4. V dialogovém okně pro přihlášení ke konzole zadejte své uživatelské jméno a heslo.
 5. Do textového pole
  Server
  , v případě, že nebude automaticky vyplněno, zadejte název serveru nebo adresu IP a číslo portu 8443:
  http://
  SEPMServer
  :8443
 6. Klikněte na položku
  Přihlásit
  .