Struktura zásad řízení aplikací a zařízení

Zásady řízení aplikací a zařízení jsou tvořeny dvěma částmi:
 • Část Řízení aplikací obsahuje jednu nebo více sad pravidel. Každá sada pravidel obsahuje nejméně jedno pravidlo. Pro každé pravidlo můžete nakonfigurovat vlastnosti, podmínky a akce:
  • Pravidla
   definují aplikace, které chcete sledovat.
  • Podmínky
   sledují určené operace aplikací definovaných v pravidle. Podmínka také obsahuje akce, které budou provedeny v případě, že je sledována určená operace.
  • Při přidávání pravidel a podmínek je třeba zadat určité
   vlastnosti
   podmínky a jaké akce budou provedeny v případě splnění podmínky. Každý typ podmínky má odlišné vlastnosti.
 • Řízení zařízení obsahuje seznam blokovaných zařízení a seznam zařízení, která jsou vyloučena z blokování. Do těchto seznamů můžete přidávat položky a můžete spravovat jejich obsah.
Struktura zásad řízení aplikací a zařízení ilustruje součásti ovládacích prvků aplikace a zařízení a jejich vzájemné propojení.