Vytvoření seznamu názvů aplikací pro import do konfigurace uzamčení systému

Do konfigurace uzamčení systému lze importovat seznam názvů aplikací. Seznam názvů aplikací můžete do nastavení uzamčení systému importovat namísto toho, abyste názvy přidávali jednotlivě.
Výchozí nastavení maximálního počtu aplikací, které můžete zahrnout do kombinovaných seznamů názvů aplikací, je 512. Maximální počet můžete změnit v souboru conf.properties.
V jakémkoli textovém editoru můžete vytvořit soubor se seznamem názvů aplikací.
Každý řádek souboru může obsahovat následující položky oddělené mezerou:
  • Název souboru
    Pokud uvádíte cestu k souboru, musí být zadána v uvozovkách.
  • Testovací režim
    Hodnota by měla být 1 nebo Y v případě aktivního režimu, 0 nebo N v případě neaktivního režimu. Pokud ponecháte pole prázdné, testovací režim bude neaktivní. Pokud chcete stanovit režim porovnání, musíte uvést hodnotu.
  • Režim porovnání (zástupný znak nebo regulární výraz)
    Hodnota by měla být 1 nebo Y v případě porovnání regulárních výrazů, 0 nebo N v případě porovnání zástupných znaků. Pokud ponecháte pole prázdné, bude použito porovnání zástupných znaků.
Pole testovacího režimu u každé aplikace ze seznamu aktivuje nebo deaktivuje funkci
Před přidáním testovat
nebo
Před odstraněním testovat
. Pole testovacího režimu bude ignorováno, pokud pro testování nastavení uzamčení celého systému použijete funkci
Protokolovat pouze aplikace
.
Každý řádek by měl mít následující syntax:
filename test_mode matching_mode
Například:
aa.exe bb.exe 0 1 cc.exe 1 dd.exe 1 0 "c:\program files\ee.exe" 0 0
Když importujete tento seznam do uzamčení systému, jednotlivé aplikace se zobrazí v nastavení uzamčení systému s následujícím nastavením:
Příklad nastavení režimu porovnání
Název aplikace
Před přidáním testovat nebo Před odstraněním testovat
Režim porovnání
aa.exe
Zakázáno
Zástupný znak
bb.exe
Zakázáno
Regulární výraz
cc.exe
Povoleno
Zástupný znak
dd.exe
Povoleno
Zástupný znak
c:\program files\ee.exe
Zakázáno
Zástupný znak