Import nebo sloučení seznamů neopakovatelných identifikátorů souboru v aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager

Chcete-li do konfigurace uzamčení systému přidat seznamy neopakovatelných identifikátorů souborů, musí být k dispozici v konzole
Symantec Endpoint Protection Manager
. Pokud vytvoříte seznamy neopakovatelných identifikátorů pomocí nástroje checksum.exe nebo nástroje ke zjištění kontrolního součtu třetí strany, je třeba seznamy importovat ručně. Také je možné sloučit seznamy neopakovatelných identifikátorů souboru.
Seznamy neopakovatelných identifikátorů souboru vytvořené pomocí příkazu Shromáždit neopakovatelné identifikátory souboru jsou automaticky k dispozici v konzole. Nemusíte je importovat. Seznamy neopakovatelných identifikátorů souboru vytvořené pomocí příkazu Shromáždit neopakovatelné identifikátory souboru nelze upravit. Můžete ale sloučit seznam neopakovatelných identifikátorů souboru vytvořený příkazem s jiným seznamem neopakovatelných identifikátorů souboru. Pokud kvůli novému vytvoření seznamu příkaz spustíte znovu, je nutné soubory znovu ručně sloučit.
 1. Import nebo sloučení seznamů neopakovatelných identifikátorů souboru
 2. V konzoli klikněte na možnost
  Zásady
  .
 3. V části
  Zásady
  rozbalte položku
  Součásti
  zásad a potom klikněte na položku
  Seznamy neopakovatelných identifikátorů souboru
  .
 4. V části
  Úlohy
  klepněte na položku
  Přidat seznam neopakovatelných identifikátorů souboru
  .
 5. Na uvítacím panelu
  Průvodce přidáním neopakovatelného identifikátoru souboru
  klepněte na tlačítko
  Další
  .
 6. Na panelu
  Informace o novém neopakovatelném identifikátoru souboru
  zadejte název a popis nového seznamu.
 7. Klikněte na tlačítko
  Další
  .
 8. Na panelu
  Vytvořit neopakovatelný identifikátor souboru
  zvolte jednu z následujících možností:
  • Vytvořit neopakovatelný identifikátor souboru importováním souboru neopakovatelného identifikátoru souboru
  • Vytvořit neopakovatelný identifikátor souboru kombinací více existujících neopakovatelných identifikátorů souboru
   Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že jste již importovali více seznamů neopakovatelných identifikátorů souboru.
 9. Klikněte na tlačítko
  Další
  .
 10. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Zadejte cestu k vytvořenému neopakovatelnému identifikátoru souboru. Soubor můžete zadat pomocí procházení.
  • Vyberte seznamy neopakovatelných identifikátorů, které chcete sloučit.
 11. Klikněte na tlačítko
  Další
  .
 12. Klikněte na tlačítko
  Zavřít
  .
 13. Klikněte na tlačítko
  Dokončit
  .
  Importovaný nebo sloučený seznam se zobrazí na kartě
  Zásady
  v části
  Zásady > Součásti zásad > Seznamy neopakovatelných identifikátorů souboru
  .