Interakce mezi funkcí uzamčení systému a pravidly seznamu zakázaných položek produktu
Symantec EDR

Pokud je v síti produkt
Symantec EDR
, pravděpodobně se vám budou při konfiguraci funkce uzamčení systému z produktu
Symantec EDR
zobrazovat blokované apliakce.
Interakce seznamů zakázaných položek produktu
Symantec EDR
s konfigurací funkce uzamčení systému probíhá následujícím způsobem:
 • Když aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  obdrží od produktu
  Symantec EDR
  pravidlo seznamu zakázaných položek,
  Symantec Endpoint Protection Manager
  zapne u všech domén a skupin funkci uzamčení systému v režimu zákazu.
 • Pravidlo seznamu zakázaných položek se při konfiguraci funkce uzamčení systému zobrazí v seznamu neopakovatelných identifikátorů souboru aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  . Úprava seznamu neopakovatelných identifikátorů souboru z produktu
  Symantec EDR
  není možná.
 • Pokud jste nakonfigurovali skupinu klientů s funkcí uzamčení systému zapnutou v režimu povolení, bude toto nastavení zachováno a aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  pravidlo seznamu zakázaných položek produktu
  Symantec EDR
  nepoužije.
 • Pokud funkci uzamčení systému vypnete a odstraníte seznam zakázaných položek produktu
  Symantec EDR
  , aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  funkci uzamčení systému automaticky znovu zapne a použije seznam zakázaných položek.
 • Pokud funkci automatického uzamčení systému vypnete, ale neodstraníte seznam zakázaných položek produktu
  Symantec EDR
  , zůstane funkce uzamčení systému vypnuta, dokud ji znovu nezapnete.
Produkt
Symantec EDR
odesílá pravidla seznamu povolených položek přímo klientům
Symantec Endpoint Protection
. Produkt
Symantec EDR
neodesílá neopakovatelé identifikátory souboru seznamu povolených položek aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
.