Povolení a testování výchozích pravidel aplikací

Součástí řízení aplikací jsou výchozí sady pravidel, které jsou tvořeny jedním nebo více pravidly. Při instalaci aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
jsou vytvořeny výchozí sady pravidel řízení aplikací. Výchozí sady pravidel jsou při instalaci zakázány. Chcete-li použít výchozí sady pravidel v zásadách řízení aplikací, je nutné je povolit a použít zásady na skupinu klientů.
V následující úloze můžete povolit a testovat sadu pravidel
Blokovat zápis do jednotek USB
.
 1. Pokud chcete povolit výchozí sadu pravidel aplikace, klikněte v konzoli na možnost
  Zásady
  >
  Řízení aplikací a zařízení
  a v části
  Úkoly
  klikněte na možnost
  Přidat zásadu řízení aplikací
  .
 2. Na panelu
  Přehled
  zadejte název a popis zásad.
 3. Klikněte na možnost
  Řízení aplikací
  .
 4. V podokně
  Řízení aplikací
  zaškrtněte políčko
  Povoleno
  vedle každé sady pravidel, kterou chcete implementovat.
  Například vedle sady pravidel
  Blokovat zápis do jednotek USB
  zaškrtněte políčko ve sloupci Povoleno.
 5. Chcete-li zkontrolovat pravidla v sadě pravidel, vyberte pravidlo, klikněte na možnost
  Upravit
  a poté klikněte na tlačítko
  OK
  .
 6. Změňte možnost
  Pracovní
  na hodnotu
  Test (pouze protokol)
  .
 7. Přiřaďte zásady ke skupině a klikněte na tlačítko
  OK
  .
 8. Pokud chcete otestovat sadu pravidel
  Blokovat zápis do jednotek USB
  , připojte ke klientskému počítači jednotku USB.
 9. Otevřete Průzkumník Windows a poklepejte na jednotku USB.
 10. Klikněte pravým tlačítkem na možnost
  New (Nová)
  >
  Folder (Složka)
  .
  Pokud řízení aplikací působí, zobrazí se chybová zpráva
  Složku nelze vytvořit
  .