Správa řízení zařízení

Řízení zařízení upřesňuje, jaká hardwarová zařízení jsou povolena nebo blokována na vašich klientských počítačích. Správa řízení zařízení se provádí pomocí seznamu výchozích hardwarových zařízení a zásad řízení zařízení. Můžete rovněž přidat vlastní zařízení.
Správa řízení zařízení
Krok
Popis
Kontrola seznamu výchozích hardwarových zařízení v produktu
Symantec Endpoint Protection Manager
Ve výchozím nastavení produkt
Symantec Endpoint Protection Manager
zahrnuje seznam hardwarových zařízení. Seznam se zobrazí na kartě
Zásady
v produktu
Symantec Endpoint Protection Manager
v části
Součásti zásad
. Tento seznam použijte k výběru zařízení, která chcete řídit z klientských počítačů.
Pokud chcete řídit zařízení, která nejsou obsažena v seznamu, je třeba zařízení nejprve přidat.
Přidání zařízení do seznamu hardwarových zařízení (v případě potřeby)
Když přidáváte zařízení do seznamu zařízení, potřebujete znát ID třídy nebo ID zařízení.
Nelze přidat vlastní zařízení pro systém Mac. Můžete používat pouze typy zařízení, jež jsou k dispozici.
Nastavení povolení nebo blokování zařízení v zásadách řízení zařízení
Určete, ke kterým zařízením chcete v klientovi povolit nebo blokovat přístup.
V případě klientů pro systém Mac je řízení zařízení součástí služby SymDaemon. Řízení zařízení začne fungovat, aniž by bylo nutné restartovat klienta pro systém Windows nebo Mac.