Informace o seznamu hardwarových zařízení

Aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
zahrnuje seznam hardwarových zařízení. Některá zařízení jsou zařazena na seznam ve výchozím nastavení. Zařízení lze používat při konfiguraci řízení zařízení.
Můžete přidat zařízení do seznamu. Nelze upravit ani odstranit žádné výchozí zařízení.
Nelze přidat vlastní hardwarové zařízení pro systém Mac.
Zařízení jsou identifikována podle ID zařízení a ID třídy. Zařízení lze přidat do seznamu pomocí jedné z těchto hodnot. K získání ID zařízení nebo ID třídy můžete použít nástroj. Pokud používáte systém Windows, přejděte do umístění Tools\DevViewer. Pokud používáte systém Mac, přejděte do umístění Tools\DeviceInfo.
ID třídy
ID třídy odkazuje na GUID systému Windows. Každému typu zařízení je přiřazena třída (Class) a GUID třídy (ClassGuid). Hodnota ClassGuid je hexadecimální v následujícím formátu:
{00000000-0000-0000-0000-000000000000}
ID zařízení
ID zařízení je nejspecifičtější ID zařízení. Syntaxe ID zařízení zahrnuje některé popisné řetězce, které usnadňují jejich čtení více než ID třídy.
Při přidávání ID zařízení můžete použít specifické ID zařízení. V ID zařízení můžete také použít zástupný znak pro indikaci méně specifické skupiny zařízení. Můžete použít hvězdičku (*) pro indikaci nulového počtu znaků nebo více dalších znaků nebo otazník (?) k indikaci jednoho znaku libovolné hodnoty.
Následuje ID zařízení pro určité zařízení USB SanDisk:
USBSTOR\DISK&VEN_SANDISK&PROD_CRUZER_MICRO&REV_2033​\0002071406&0
Následuje ID zařízení se zástupným znakem indikujícím jakékoli zařízení USB SanDisk:
USBSTOR\DISK&VEN_SANDISK*
Následuje ID zařízení se zástupným znakem indikujícím jakékoli diskové zařízení USB:
USBSTOR\DISK*
Následuje ID zařízení se zástupným znakem indikujícím jakékoli paměťové zařízení USB:
USBSTOR*