Přidání hardwarového zařízení do seznamu Hardwarová zařízení

Po zjištění ID třídy nebo ID zařízení hardwarového zařízení můžete přidat hardwarové zařízení do výchozího seznamu Hardwarová zařízení. K tomuto výchozímu seznamu můžete poté přistupovat z části ovládání zařízení zásady ovládání aplikací a zařízení.
 1. Přidání hardwarových zařízení do seznamu Hardwarová zařízení
 2. V konzoli klikněte na možnost
  Zásady
  .
 3. V části
  Zásady
  rozbalte možnost
  Součásti zásad
  a klikněte na možnost
  Hardwarová zařízení
  .
 4. V části
  Úlohy
  klikněte na tlačítko
  Přidat hardwarové zařízení
  .
 5. Zadejte název zařízení, které chcete přidat.
  ID třídy i ID zařízení se podle názvové konvence uzavírají do složených závorek (
  { }
  ). Je možné, že bude nutné nahradit složené závorky zástupným znakem
  ?
  .
 6. Vyberte
  ID třídy
  nebo
  ID zařízení
  a vložte ID, které jste zkopírovali ze Správce zařízení systému Windows nebo nástroje DevViewer.
 7. Při definici sady ID zařízení můžete použít zástupné znaky. Můžete například použít tento řetězec:
  *IDE\DVDROM*
  .
 8. Klikněte na tlačítko
  OK
  .