Získání výrobce nebo modelu zařízení pro počítače se systémem Windows pomocí nástroje DevViewer

K získání ID třídy (GUID) nebo ID zařízení můžete použít nástroj Symantec DevViewer. ID zařízení můžete získat také pomocí Správce zařízení systému Windows.
Jakmile získáte ID zařízení, můžete je upravit zástupným znakem a indikovat tím méně specifickou skupinu zařízení.
 1. Pokud chcete získat ID třídy nebo ID zařízení pomocí nástroje DevViewer, vyhledejte v souboru plné instalace produktu ze služby Centrum stahování Broadcom složku
  Tools\DevViewer
  a zkopírujte nástroj
  DevViewer.exe
  do klientského počítače.
 2. Soubor
  DevViewer.exe
  spusťte v klientském počítači.
 3. Rozbalte strom Device Tree (Strom zařízení) a vyhledejte zařízení, jehož ID či GUID vás zajímá.
  Například rozbalte
  diskové jednotky
  a vyberte zařízení z této kategorie.
 4. V pravém podokně klikněte pravým tlačítkem myši na ID zařízení (začíná na [device ID] (ID zařízení)) a klikněte na možnost
  Copy Device ID (Kopírovat ID zařízení)
  .
 5. Klikněte na tlačítko
  Ukončit
  .
 6. V serveru pro správu vložte ID zařízení do seznamu hardwarových zařízení.
 7. Chcete-li získat ID zařízení z Ovládacího panelu, otevřete z něho Správce zařízení.
  Cesta ke Správci zařízení závisí na konkrétním operačním systému Windows. Například v systému Windows 7 klikněte na položky
  Start > Ovládací panely > Systém > Správce zařízení
  .
 8. V dialogovém okně
  Správce zařízení
  klikněte pravým tlačítkem na zařízení a poté na možnost
  Vlastnosti
  .
 9. V dialogovém okně
  Vlastnosti
  zařízení klikněte na kartu
  Podrobnosti
  a vyberte ID zařízení.
  Standardně se jako první hodnota zobrazí ID zařízení.
 10. Zkopírujte řetězec ID.