Přizpůsobení prověřování virů a spywaru

Podle potřeby můžete upravit nastavení prověřování definovaných správcem (plánovaná prověřování, prověřování na požádání) prováděných na počítačích se systémem Windows. Zároveň můžete přizpůsobit možnosti funkce Auto-Protect.
Přizpůsobení prověřování na výskyt virů a spywaru na počítačích se systémem Windows
Úloha
Popis
Přizpůsobení nastavení funkce Auto-Protect
Funkci Auto-Protect můžete přizpůsobit mnoha způsoby. Jedním z nich je úprava následujícího nastavení:
 • Typy souborů prověřovaných funkcí Auto-Protect
 • Akce, které funkce Auto-Protect provede, pokud provede zjištění
 • Upozornění uživatele na zjištěné hrozby funkcí Auto-Protect
Podle potřeby můžete povolit dialogové okno
Výsledky prověřování
v rámci prověřování systému souborů funkcí Auto-Protect.
Přizpůsobení prověřování definovaných správcem
Podle potřeby můžete přizpůsobit následující typy možností pro plánovaná prověřování a prověřování na vyžádání.
 • Komprimované soubory
 • Možnosti optimalizace
 • Rozšířené možnosti plánu
 • Upozornění uživatele na zjištěné hrozby
Akce prověřování lze rovněž upravit.
Nastavení ochrany ELAM
Pokud máte pocit, že rychlé spuštění ochrany před malwarem snižuje výkon vašeho počítače, můžete funkci ELAM aplikace
Symantec Endpoint Protection
deaktivovat. Pokud ochrana ELAM hlásí vysoký počet falešných pozitivních zjištění, může být vhodné přepsat výchozí nastavení zjišťování.
Úprava nastavení funkce Download Insight
Úpravou citlivosti na škodlivé soubory můžete zvýšit nebo snížit počet zjištěných nálezů. Můžete také upravit akce provedené v případě zjištění a upozornění uživatele na zjištěné hrozby.
Přizpůsobení akcí prověřování
Podle potřeby můžete změnit akce, které aplikace
Symantec Endpoint Protection
v případě zjištění provede.
Přizpůsobení globálních nastavení prověřování
Přizpůsobením globálních nastavení prověřování můžete zvýšit nebo snížit zabezpečení vašich klientských počítačů.
Přizpůsobení dalších možností ochrany před viry a spywarem
Můžete určit typy rizikových událostí, které budou klienti odesílat do aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Přizpůsobení prověřování na výskyt virů a spywaru na počítačích se systémem Mac
Úloha
Popis
Přizpůsobení funkce Auto-Protect
Nastavení funkce Auto-Protect můžete u klientských počítačů se systémem Mac podle potřeby upravit.
Přizpůsobení prověřování definovaných správcem
Můžete přizpůsobit běžná nastavení, upozornění i prioritu prověřování.
Můžete také povolit upozornění uživatele na zastaralost definicí.
Přizpůsobení prověřování virů a spywaru na počítačích Linux
Úloha
Popis
Přizpůsobení nastavení funkce Auto-Protect
Funkci Auto-Protect můžete přizpůsobit mnoha způsoby. Jedním z nich je úprava následujícího nastavení:
 • Typy souborů prověřovaných funkcí Auto-Protect
 • Akce, které funkce Auto-Protect provede, pokud provede zjištění
  Od verze 14.3 RU1 je konfigurace akcí pro zjišťování v klientovi se systémem Linuxu zastaralá.
 • Upozornění uživatele na zjištěné hrozby funkcí Auto-Protect
Podle potřeby můžete povolit nebo zakázat dialogové okno
Výsledky prověřování
v rámci prověřování systému souborů funkcí Auto-Protect.
Přizpůsobení prověřování definovaných správcem
Podle potřeby můžete přizpůsobit následující typy možností pro plánovaná prověřování a prověřování na vyžádání.
 • Typy souborů a složek
 • Komprimované soubory
 • Bezpečnostní rizika
 • Možnosti plánování
 • Akce v případě zjištění
  Od verze 14.3 RU1 je konfigurace akcí pro zjišťování v klientovi se systémem Linuxu zastaralá.
 • Upozornění uživatele
Přizpůsobení akcí prověřování
Podle potřeby můžete změnit akce, které aplikace
Symantec Endpoint Protection
v případě zjištění provede.
Od verze 14.3 RU1 je konfigurace akcí pro zjišťování v klientovi se systémem Linuxu zastaralá.
Přizpůsobení dalších možností ochrany před viry a spywarem
Můžete určit typy rizikových událostí, které budou klienti odesílat do aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Od verze 14.3 RU1 je přizpůsobení různých možností ochrany před viry a spywarem pro klienta se systémem Linux zastaralé.