Povolí uživatelům zobrazit průběh prověřování a interakci s prověřováním na počítačích Windows.

Můžete konfigurovat zda se na klientských počítačích Windows zobrazí průběh prověřování. Pokud zobrazování dialogového okna v klientských počítačích povolíte, mohou uživatelé prověřování definovaná správcem vždy pozastavit nebo odložit.
Pokud uživatelům umožníte sledovat průběh prověřování, na hlavních stránkách rozhraní klientů se zobrazí průběh aktuálně probíhajícího prověřování. Zobrazí se také odkaz na následující naplánované prověřování.
Pokud uživatelům umožníte sledovat průběh prověřování, na hlavních stránkách rozhraní klientů se zobrazí tyto možnosti:
 • Po spuštění prověřování se zobrazí odkaz se zprávou
  Probíhá
  prověřování
  .
  Uživatel může klepnutím na odkaz zobrazit průběh prověřování.
 • Zobrazí se také odkaz na následující naplánované prověřování.
Můžete uživatelům povolit úplné zastavení prověřování. Můžete rovněž konfigurovat možnosti pozastavení či odložení prověřování.
Je možné uživateli dovolit provádět tyto akce prověřování:
Pozastavit
Jestliže uživatel pozastaví prověřování, dialogové okno Výsledky prověřování zůstane otevřeno a vyčká, zda bude uživatel pokračovat v prověřování, nebo je ukončí. Při vypnutí počítače pozastavené prověřování nebude pokračovat.
Odložit
Uživatel má při odkládání plánovaného prověřování možnost odložit je o jednu nebo o tři hodiny. Počet odložení lze nastavit. Jestliže je prověřování odloženo, dialogové okno Výsledky prověřování se zavře a objeví se opět, jakmile skončí doba odložení a prověřování se obnoví.
Zastavit
Když uživatel prověřování zastaví, prověřování je obvykle okamžitě ukončeno. Pokud uživatel zastaví prověřování, když klientský software prověřuje komprimovaný soubor, nedojde k okamžitému zastavení prověřování. V takovém případě se prověřování zastaví ihned po prověření komprimovaného souboru. Zastavené prověřování se již znovu nespustí.
Pozastavené prověřování se automaticky spustí znovu po uplynutí určeného časového intervalu.
Uživatelé mohou analýzu Power Eraser zastavit, ale nemohou ji pozastavit.
Další informace o volbách použitých v postupu získáte po kliknutí na tlačítko Nápověda.
 1. Povolí uživatelům zobrazit průběh prověřování a interakci s prověřováním na počítačích Windows.
 2. V konzoli otevřete stránku Zásady ochrany před viry a spywarem.
 3. U
  Nastavení systému Windows
  klikněte na položku
  Prověřování definovaná správcem
  .
 4. Na kartě
  Rozšířené
  v části
  Možnosti průběhu prověřování
  vyberte možnost
  Zobrazit průběh prověřování
  nebo
  Zobrazit průběh prověřování při zjištění rizika
  .
 5. Chcete-li automaticky zavírat ukazatel průběhu prověřování poté, co je prověřování dokončeno, zaškrtněte políčko
  Po skončení zavřít okno průběhu prověřování
  .
 6. Zaškrtněte políčko
  Povolit uživateli zastavit prověřování
  .
 7. Klepněte na tlačítko
  Možnosti pozastavení
  .
 8. V dialogovém okně
  Možnosti pozastavení prověřování
  proveďte následující kroky:
  • Chcete-li omezit dobu, po kterou může uživatel pozastavit prověřování, zaškrtněte políčko
   Omezit čas, po který může být prověřování pozastaveno
   a zadejte dobu v minutách. Možný rozsah je 3 až 180.
  • Chcete-li omezit počet možných pozastavení (nebo odložení) prověřování uživatelem, zadejte v poli
   Maximální počet příležitostí k odložení
   číslo v rozmezí 1 až 8.
  • Standardně může uživatel oddálit prověřování na dobu jedné hodiny. Chcete-li tuto hodnotu změnit na tři hodiny, zaškrtněte možnost
   Povolit uživatelům odložení prověřování o 3 hodiny
   .
 9. Klikněte na tlačítko
  OK
  .