Změna akce, kterou aplikace
Symantec Endpoint Protection
v případě zjištění provede

Můžete nastavit akci nebo akce, které budou provedeny v případě, kdy prověřování zjistí problém. Každé prověřování nabízí vlastní akce, jako např. Vyčistit, Karanténa, Odstranit nebo Ponechat (pouze protokol).
U klientských počítačů se systémem Windows a Linux je možné u každé kategorie zjištění nastavit první akci a zároveň i druhou akci pro případ, že první akce není možná.
Od verze 14.3 RU1 je konfigurace akcí pro zjišťování v klientovi se systémem Linuxu zastaralá.
Ve výchozí konfiguraci se aplikace
Symantec Endpoint Protection
nejdříve pokusí virem infikovaný soubor vyčistit. Pokud aplikace
Symantec Endpoint Protection
nemůže soubor vyčistit, budou provedeny následující akce:
 • Přesunutí souboru do karantény v infikovaném počítači a zablokování přístupu k němu.
 • Zaprotokoluje událost.
Aplikace
Symantec Endpoint Protection
přesune podle výchozího nastavení do karantény všechny soubory, které jsou bezpečnostním rizikem infikovány.
Pokud jako akci nastavíte pouze protokolování a uživatel infikovaný soubor vytvoří nebo uloží, aplikace
Symantec Endpoint Protection
tento soubor podle výchozího nastavení odstraní.
V počítači se systémem Windows můžete také nastavit nápravné akce v rámci prověřování systému souborů definovaného správcem, na vyžádání a prověřování funkcí Auto-Protect.
Akce můžete uzamknout, aby uživatelé nemohli měnit akce na klientských počítačích, které tuto zásadu používají.
V případě bezpečnostních rizik používejte akci odstranění opatrně. Odstranění bezpečnostních rizik může vést k tomu, že některé aplikace přestanou fungovat. Pokud nastavíte, aby klient soubory ovlivněné bezpečnostním rizikem odstranil, tyto soubory nelze obnovit.
Chcete-li soubory ovlivněné bezpečnostním rizikem zálohovat, použijte akci Karanténa.
 1. Možnost 1:
  Chcete-li změnit akci, kterou provede aplikace
  Symantec Endpoint Protection
  při zjišťování v klientech pro systém Windows nebo Linux, v zásadách ochrany proti virům a spywaru v
  Nastavení systému Windows
  nebo
  Nastavení systému Linux
  , vyberte prověření (jakékoli prověření s automatickou ochranou, prověření správce nebo prověření na vyžádání).
  Od verze 14.3 RU1 je konfigurace akcí pro zjišťování v klientovi se systémem Linuxu zastaralá.
 2. Na kartě
  Akce
  v části
  Zjištění
  vyberte typ malwaru nebo bezpečnostního rizika.
  Ve výchozím nastavení je každá dílčí kategorie automaticky nakonfigurována tak, aby použila akce, které jsou nastaveny pro celou kategorii.
  V klientech se systémem Windows se kategorie průběžně mění v reakci na informace, které společnost Symantec o rizicích získává.
 3. Chcete-li konfigurovat akce jen pro podkategorii, proveďte jednu z těchto akcí:
  • Zaškrtněte políčko
   Potlačit akce konfigurované pro malware
   a potom nastavte akce pro danou podkategorii.
   V rámci kategorie může existovat jediná podkategorie podle toho, jak společnost Symantec aktuálně klasifikuje rizika. Například v rámci kategorie
   Malware
   může existovat samostatná podkategorie nazvaná Viry.
  • Zaškrtněte políčko
   Potlačit akce konfigurované pro bezpečnostní rizika
   a potom nastavte akce pro danou podkategorii.
 4. V části
  Akce pro
  vyberte první a druhou akci, kterou má klientský software provést při zjištění této kategorie virů nebo bezpečnostních rizik.
  V případě bezpečnostních rizik používejte akci odstranění opatrně. Odstranění bezpečnostních rizik může vést k tomu, že některé aplikace přestanou fungovat.
 5. Tyto kroky opakujte u každé kategorie, pro kterou chcete nastavit akce (viry a bezpečnostní rizika).
 6. Po dokončení konfigurace této zásady klepněte na tlačítko
  OK
  .
 7. Možnost 2:
  Chcete-li změnit akci, kterou provede aplikace
  Symantec Endpoint Protection
  při zjišťování v klientech pro systém Mac, vyberte v
  Nastavení systému Mac
  možnost
  Prověřování definovaná správcem
  .
 8. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • U plánovaných prověřování vyberte kartu
   Běžná nastavení
   .
  • U prověřování na vyžádání klepněte na kartě
   Prověřování
   v části
   Prověřování správcem na požádání
   na položku
   Upravit
   .
 9. V části
  Akce
  zaškrtněte jednu z následujících možností:
  • Automaticky opravit napadené soubory
  • Neopravitelné soubory ukládat do karantény
 10. U prověřování na vyžádání klepněte na tlačítko
  OK
  .
 11. Po dokončení konfigurace této zásady klepněte na tlačítko
  OK
  .