Konfigurace oznámení služby Centrum zabezpečení systému Windows, aby fungovala s klienty
Symantec Endpoint Protection

Ke konfiguraci nastavení služby Centrum zabezpečení systému Windows na klientských počítačích se systémem Windows XP Service Pack 3 lze použít zásadu ochrany před viry a spywarem.
Všechny možnosti služby Centrum zabezpečení systému Windows lze konfigurovat pouze pro klientské počítače se systémem Windows XP SP3. V systému Windows Vista, Windows 7 a novějším lze konfigurovat pouze možnost
Zobrazit zprávu Střediska zabezpečení systému Windows, pokud jsou definice zastaralé
.
Možnosti pro konfiguraci spolupráce Centra zabezpečení Windows s klientem
Možnost
Popis
Vhodné použití
Deaktivovat Středisko zabezpečení systému Windows
Umožňuje trvale nebo dočasně zakázat Centrum zabezpečení Windows na klientských počítačích.
Dostupné možnosti:
 • Nikdy. Centrum zabezpečení Windows je na klientském počítači vždy povoleno.
 • Jednou. Centrum zabezpečení systému Windows se zakáže pouze jednou. Pokud ho uživatel povolí, nezakáže se znovu.
 • Vždy. Centrum zabezpečení Windows se na klientském počítači zakáže trvale. Pokud ho uživatel povolí, okamžitě se zakáže znovu.
 • Obnovit. Centrum zabezpečení Windows se povolí, pokud jej předtím zásada ochrany před viry a spywarem zakázala.
Centrum zabezpečení Windows zakažte trvale, pokud nechcete, aby uživatelé klientů dostávali bezpečnostní výstrahy, které poskytuje. Uživatelé klientů mohou stále dostávat výstrahy aplikace
Symantec Endpoint Protection
.
Centrum zabezpečení Windows povolte trvale, pokud chcete, aby uživatelé klientů dostávali bezpečnostní výstrahy, které poskytuje. Ve Středisku zabezpečení systému Windows můžete konfigurovat zobrazování výstrah klienta aplikace
Symantec Endpoint Protection
.
Zobrazit výstrahy antivirové aplikace ve Středisku zabezpečení systému Windows
Umožňuje nastavit, aby se antivirové výstrahy z klienta
Symantec Endpoint Protection
zobrazovaly v oznamovací oblasti Windows.
Povolte toto nastavení, pokud chcete, aby uživatelé dostávali výstrahy produktu
Symantec Endpoint Protection
spolu s dalšími bezpečnostními výstrahami do oznamovací oblasti Windows na svých počítačích.
Zobrazit zprávu Střediska zabezpečení systému Windows, pokud jsou definice zastaralé
Umožňuje nastavit počet dní, po jejichž uplynutí bude Centrum zabezpečení Windows považovat definice za zastaralé. Podle výchozího nastavení odesílá Centrum zabezpečení Windows tuto zprávu po 30 dnech.
Nastavte tuto možnost, pokud chcete, aby Centrum zabezpečení Windows oznamovalo uživatelům klientů zastaralost definic častěji, než je výchozí čas (30 dnů).
Produkt
Symantec Endpoint Protection
v klientských počítačích každých 15 minut porovnává dobu zastarání, data definic a aktuální datum. V běžném provozu není Středisku zabezpečení systému Windows ohlášeno zastarání, protože se definice většinou automaticky aktualizují. Pokud definice aktualizujete ručně, pravděpodobně budete muset počkat až 15 minut, než se ve Středisku zabezpečení systému Windows zobrazí přesný stav.
 1. Konfigurace služby Centrum zabezpečení systému Windows, aby fungovala s klienty
  Symantec Endpoint Protection
 2. V konzoli otevřete stránku Zásady ochrany před viry a spywarem.
 3. V části
  Nastavení systému Windows
  klepněte na možnost
  Různé
  .
 4. Na kartě
  Různé
  zadejte možnosti služby Centrum zabezpečení systému Windows.
 5. Klikněte na tlačítko
  OK
  .