Přizpůsobení prověřování definovaných správcem u klientských počítačů se systémem Mac

Podle potřeby můžete plánovaná prověřování a prověřování na vyžádání přizpůsobit každé zvlášť. Některé možnosti jsou odlišné.
 1. Pokud chcete přizpůsobit plánované prověření, které běží na počítačích Mac, otevřete v konzoli zásady ochrany před viry a spywarem.
 2. U
  Nastavení systému Mac
  vyberte položku
  Prověřování definovaná správcem
  .
 3. V části
  Naplánovaná prověřování
  vytvořte nové plánované prověřování nebo upravte prověřování, které chcete přizpůsobit.
  Ručně můžete vytvořit nové prověření nebo můžete vytvořit plánované prověřování pomocí šablony.
 4. Na kartě
  Podrobnosti o prověřování
  vyberte pod položkou
  Prověřovat jednotky a složky
  položky, které chcete prověřit.
 5. Prověřování v době nečinnosti můžete také povolit nebo zakázat. Povolením možnosti zvýšíte výkon počítače, zakázáním možnosti zvýšíte výkon prověřování.
 6. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
  Upravte podrobnosti prověřování u všech ostatních prověřování, která jsou součástí této zásady.
 7. Na kartě
  Oznámení
  povolte nebo zakažte zobrazení oznámení o zjištěných hrozbách v rámci prověřování. Nastavení jsou platná u všech plánovaných prověřování, která jsou součástí této zásady.
 8. Na kartě
  Obecná nastavení
  nastavte jakoukoliv z následujících možností:
  • Možnosti prověřování
  • Akce
  • Výstrahy
  Tyto možnosti jsou platné u všech plánovaných prověřování, která jsou součástí této zásady.
 9. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 10. Pokud chcete přizpůsobit prověření na požádání, která běží na počítačích Mac, na stránce Zásady ochrany před viry a spywarem vyberte v části
  Nastavení počítače Mac
  možnost
  Správcem definovaná prověřování
  .
 11. V části
  Prověřování správcem na požádání
  klikněte na tlačítko
  Upravit
  .
 12. Na kartě
  Podrobnosti o prověřování
  vyberte pod položkou
  Prověřovat jednotky a složky
  položky, které chcete prověřit.
  Podle potřeby můžete také upravit akce v případě zjištění hrozby v rámci prověřování nebo povolit či zakázat prověřování komprimovaných souborů.
 13. Na kartě
  Oznámení
  povolte nebo zakažte zobrazení oznámení o zjištěných hrozbách.
  Můžete také upravit obsah zprávy zobrazené v klientovi.
 14. Klikněte na tlačítko
  OK
  .