Přizpůsobení správcem definovaných prověřování pro klienty spuštěné na počítačích Linux

Můžete chtít přizpůsobit nastavení naplánovaného nebo vyžádaného prověřování pro klienty spuštěné na počítačích Linux. Můžete nastavit možnosti prověřování komprimovaných souborů a optimalizovat prověřování počítačů nebo jeho efektivitu.
 1. Chcete-li přizpůsobit správcem definovaná prověřování pro klienty spuštěné na počítačích Linux
 2. V konzoli otevřete stránku Zásady ochrany před viry a spywarem.
 3. V
  Nastavení Linux
  klikněte na
  Správcem definovaná prověřování
  .
 4. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • V části
   Naplánovaná prověřování
   vytvořte nové plánované prověřování nebo upravte prověřování, které chcete přizpůsobit.
  • V části
   Prověřování správcem na požádání
   klikněte na tlačítko
   Upravit
   .
 5. Na záložce
  Podrobnosti prověřování
  zaškrtněte
  Prověřovat všechny složky
  nebo specifikujte určité složky, které chcete prověřovat.
 6. Klikněte na
  Prověřovat všechny soubory
  nebo
  Prověřovat pouze vybrané přípony
  a specifikujte přípony, které chcete prověřovat.
  Od verze 14.3 RU1 není k dispozici možnost
  Prověřit pouze vybrané přípony
  .
 7. V možnosti
  Prověřovat soubory v komprimovaných souborech
  můžete snížit počet úrovní, na nichž chcete prověřovat komprimované soubory. Snížením počtu úrovní můžete zvýšit výkon klientského počítače.
 8. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí možnosti
  Prověřit bezpečnostní rizika
  .
 9. V případě plánovaných prověřování můžete na kartě
  Plán
  nastavit libovolnou z následujících možností:
  • Harmonogram prověřování
   Můžete nastavit, jak často se prověřování spouští, zda denně, týdně či měsíčně.
  • Zmeškaná plánovaná prověřování
   Můžete určit interval opakování u zmeškaných prověřování.
 10. Na kartě
  Akce
  můžete změnit akci při zjištění hrozby.
  Od verze 14.3 RU1 je konfigurace akcí pro zjišťování v klientovi se systémem Linuxu zastaralá.
 11. Na kartě
  Oznámení
  můžete povolit nebo zakázat oznámení, která se zobrazí, když je v rámci prověřování zjištěna hrozba.
 12. Klikněte na tlačítko
  OK
  .