Přizpůsobení Auto-Protect pro klienty Linux

Můžete chtít přizpůsobit nastavení Auto-Protect pro klienty spuštěné na počítačích Linux.
Od verze14.3 RU1 je konfigurace možností na kartě
Akce
, na kartě
Oznámení
a na kartě
Pokročilé
(kroky 9, 10 a 11) pro klienta se systémem Linux zastaralá.
 1. Přizpůsobení Auto-Protect pro klienty Linux
 2. V konzoli otevřete stránku Zásady ochrany před viry a spywarem.
 3. V
  Nastavení Linux
  , v části
  Technologie ochrany
  , klikněte na
  Auto-Protect
  .
 4. Na kartě
  Podrobnosti o prověřování
  zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka
  Povolit funkci Auto-Protect
  .
 5. V části
  Prověřování
  ,
  Typy souborů
  , vyberte jednu z následujících možností:
  • Prověřování všech souborů
   Jedná se o výchozí a nejbezpečnější možnost.
  • Prověřování pouze vybraných přípon
   Zvolením této možnosti lze zlepšit rychlost prověřování, může se však snížit ochrana počítače.
   (Není k dispozici od verze 14.3 RU1)
 6. V části
  Další možnosti
  zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka
  Prověřit bezpečnostní rizika
  .
 7. Klikněte na
  Pokročilé prověřování a monitorování
  a změňte možnosti akcí, které spouští prověřování Auto-Protect a způsob jak Auto-Protect prověřuje komprimované soubory.
 8. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 9. V části
  Nastavení sítě
  můžete zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka
  Prověřit soubory ve vzdálených počítačích
  povolit nebo zakázat prověřování síťových souborů funkcí Auto-Protect.
  Podle výchozího nastavení funkce Auto-Protect prověřuje soubory na vzdáleném počítači pouze v případě jejich spuštění.
  Budete-li chtít zvýšit rychlost prověřování a výkon počítače, síťové prověřování můžete zakázat.
 10. Na kartě
  Akce
  nastavte libovolnou možnost.
  Při prověřování funkcí Auto-Protect můžete také nastavit možnosti nápravy.
 11. Na kartě
  Oznámení
  nastavte libovolnou možnost oznamování.
 12. Na záložce
  Pokročilé
  zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí
  Aktivovat mezipaměť
  .
  Nastavte velikost mezipaměti nebo přijměte výchozí.
 13. Klikněte na tlačítko
  OK
  .