Přizpůsobení funkce Auto-Protect pro klienty Windows

Nastavení funkce Auto-Protect pro klienty Windows můžete přizpůsobit.
 1. Konfigurace funkce Auto-Protect pro klienty Windows
 2. V konzoli otevřete stránku Zásady ochrany před viry a spywarem.
 3. V části
  Nastavení systému Windows
  v části
  Technologie ochrany
  klepněte na položku
  Funkce Auto-Protect
  souborového systému.
 4. Na kartě
  Podrobnosti o prověřování
  ověřte, zda je zaškrtnuto políčko
  Povolit funkci Auto-Protect
  .
  Pokud zakážete funkci Auto-Protect, funkce Download Insight nemůže fungovat, i když je povolena.
 5. V části
  Prověřování
  ,
  Typy souborů
  , vyberte jednu z následujících možností:
  • Prověřování všech souborů
   Jedná se o výchozí a nejbezpečnější možnost.
  • Prověřování pouze vybraných přípon
   Zvolením této možnosti lze zlepšit rychlost prověřování, může se však snížit ochrana počítače.
 6. V části
  Další možnosti
  zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka
  Prověřit bezpečnostní rizika
  .
 7. Klepněte na položku
  Pokročilé prověřování a sledování,
  chcete-li změnit možnosti pro akce spouštějící prověřování Auto-Protect a nastavení prověřování disket funkcí Auto-Protect.
 8. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 9. V části
  Nastavení sítě
  můžete zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka
  Prověřit soubory ve vzdálených počítačích
  povolit nebo zakázat prověřování síťových souborů funkcí Auto-Protect.
  Podle výchozího nastavení funkce Auto-Protect prověřuje soubory na vzdáleném počítači pouze v případě jejich spuštění.
  Budete-li chtít zvýšit rychlost prověřování a výkon počítače, síťové prověřování můžete zakázat.
 10. Pokud je prověřování souborů ve vzdálených počítačích povoleno, klepněte na položku
  Nastavení sítě
  a upravte možnosti prověřování v síti.
 11. V dialogovém okně
  Nastavení sítě
  proveďte jakoukoli z následujících akcí:
  • Povolte nebo zakažte funkci Auto-Protect pro důvěřování souborům na vzdálených počítačích, které spouští Auto-Protect.
  • Konfigurujte možností síťové mezipaměti pro Auto-Protect prověřování.
 12. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 13. Na kartě
  Akce
  nastavte libovolnou možnost.
  Při prověřování funkcí Auto-Protect můžete také nastavit možnosti nápravy.
 14. Na kartě
  Oznámení
  nastavte libovolnou možnost oznamování.
 15. Na kartě
  Upřesnit
  nastavte jakoukoliv z následujících možností:
  • Spuštění a vypnutí
  • Znovu načíst možnosti
 16. V části
  Další možnosti
  klepněte na položku
  Mezipaměť souborů
  nebo
  Trasování rizik
  .
 17. Nakonfigurujte mezipaměť souborů nebo nastavení funkce Trasování rizik a klepněte na tlačítko
  OK
  .
 18. Jakmile dokončíte konfiguraci této zásady, klepněte na tlačítko
  OK
  .