Přizpůsobení nastavení funkce Download Insight

Pokud chcete snížit počet planých poplachů na klientském počítači, můžete přizpůsobit nastavení funkce Download Insight. U funkce Download Insight je možné nastavit citlivost na data s hodnocením, která jsou využívána k určení potenciálně škodlivých souborů. Můžete také upravit oznámení, která zobrazí na klientských počítačích funkce Download Insight při zjištění.
 1. Přizpůsobení nastavení funkce Download Insight
 2. V konzole otevřete zásadu ochrany před viry a spywarem a vyberte položku
  Ochrana stahování
  .
 3. Na kartě
  Download Insight
  se ujistěte, že je zaškrtnuta možnost
  Povolit funkci Download Insight
  pro zjišťování potenciálních rizik ve stažených souborech na základě hodnocení souborů.
  Pokud je funkce Auto-Protect zakázána, aplikace Download Insight nebude fungovat, i když bude povolena.
 4. Pomocí posuvníku citlivosti určování škodlivých souborů nastavte požadovanou úroveň.
  Pokud nastavíte vyšší úroveň, funkce Download Insight bude označovat více souborů za škodlivé a méně za soubory s neprokázanou škodlivostí. Nastavení vyšší úrovně však způsobí zvýšení výskytu falešných poplachů.
 5. Zkontrolujte následující možnosti, kde můžete ke kontrole souborů s neprokázanou škodlivostí povolit používání dalších kritérií:
  • Soubory s 
   x
   a méně uživateli
  • Soubory známé uživatelům po dobu
   x
   a méně dní
  Pokud soubory s neprokázanou škodlivostí tato kritéria splní, označí je funkce Download Insight jako škodlivé.
 6. Ujistěte se, že je zaškrtnuta možnost
  Automaticky důvěřovat všem souborům staženým z důvěryhodných webových nebo intranetových stránek
  .
 7. Na kartě
  Akce
  v části
  Nebezpečné soubory
  vyberte první a druhou akci.
 8. V nabídce
  Neprokázané soubory
  vyberte požadovanou akci.
 9. Na kartě
  Oznámení
  můžete určit, zda se má v klientských počítačích zobrazit zpráva, když funkce Download Insight zjistí soubor.
  Můžete také přizpůsobit text upozornění zobrazující se uživateli při povolení souboru, který byl detekován funkcí Download Insight.
 10. Klikněte na tlačítko
  OK
  .