Přizpůsobení prověřování virů a spywaru na počítačích Linux

Můžete přizpůsobit možnosti pro prověřování definovaná správcem (naplánovaná a vyžádaná prověřování), která se spustí na počítačích Linux. Zároveň můžete přizpůsobit možnosti funkce Auto-Protect.
Přizpůsobení prověřování virů a spywaru na počítačích Linux
Úloha
Popis
Přizpůsobení nastavení funkce Auto-Protect
Funkci Auto-Protect můžete přizpůsobit mnoha způsoby. Jedním z nich je úprava následujícího nastavení:
 • Typy souborů prověřovaných funkcí Auto-Protect
 • Akce, které funkce Auto-Protect provede, pokud provede zjištění
  Od verze 14.3 RU1 je konfigurace akcí pro zjišťování v klientovi se systémem Linuxu zastaralá.
 • Upozornění uživatele na zjištěné hrozby funkcí Auto-Protect
Podle potřeby můžete povolit nebo zakázat dialogové okno
Výsledky prověřování
v rámci prověřování systému souborů funkcí Auto-Protect.
Přizpůsobení prověřování definovaných správcem
Podle potřeby můžete přizpůsobit následující typy možností pro plánovaná prověřování a prověřování na vyžádání.
 • Typy souborů a složek
 • Komprimované soubory
 • Bezpečnostní rizika
 • Možnosti plánování
 • Akce v případě zjištění
  Od verze 14.3 RU1 je konfigurace akcí pro zjišťování v klientovi se systémem Linuxu zastaralá.
 • Upozornění uživatele
Přizpůsobení akcí prověřování
Podle potřeby můžete změnit akce, které aplikace
Symantec Endpoint Protection
v případě zjištění provede.
Od verze 14.3 RU1 je konfigurace akcí pro zjišťování v klientovi se systémem Linuxu zastaralá.
Přizpůsobení dalších možností ochrany před viry a spywarem
Můžete určit typy rizikových událostí, které budou klienti odesílat do aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Od verze 14.3 RU1 je přizpůsobení různých možností ochrany před viry a spywarem pro klienta se systémem Linux zastaralé.