Správa výjimek pro aplikaci
Symantec Endpoint Protection

Můžete spravovat výjimky pro aplikaci
Symantec Endpoint Protection
v konzole
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Správa výjimek
Úloha
Popis
Informace o výjimkách
Výjimky použijte k vyjmutí položek z prověřování na svých klientských počítačích.
Kontrola typů souborů a složek, které aplikace
Symantec Endpoint Protection
automaticky vyjme z prověřování
Aplikace
Symantec Endpoint Protection
automaticky vytváří výjimky pro některé aplikace třetích stran a některé produkty společnosti Symantec.
Můžete také konfigurovat jednotlivá prověřování, aby prověřovala pouze určité přípony a přeskakovala všechny ostatní.
Vytvoření výjimky z prověřování
Výjimky můžete přidat přímo do zásady Výjimky. Nebo můžete přidat výjimky z protokolu událostí na stránce
Monitory
.
Omezení typů výjimek, které mohou uživatelé konfigurovat na klientských počítačích (pouze Windows)
Uživatelé klientských počítačů mohou standardně konfigurovat oprávnění pro výjimky jen v omezené míře. Můžete omezit uživatele i více, aby nemohli vytvářet výjimky pro virová a spywarová prověřování nebo pro technologii SONAR.
Uživatelé nemohou nikdy vynutit zjišťování aplikace a nemají oprávnění vytvářet výjimky z Ochrany před změnami.
Uživatelé také nemohou vytvořit výjimku souboru pro řízení aplikací.
Kontrola protokolů na zjišťování, pro která byste mohli chtít vytvořit výjimky
Jakmile aplikace
Symantec Endpoint Protection
provede zjištění, můžete vytvořit výjimky pro dané zjištění z protokolu událostí.
Například můžete vytvořit výjimku pro soubor, který prověřování zjistí, ale který vaši uživatelé vyžadují ke stažení.
Vytvořit výjimky pro signatury prevence narušení
Můžete zadat výjimky pro prevenci narušení.
Můžete také vytvořit seznam hostitelů vyjmutých z prevence narušení.
Výjimky prevence narušení se konfigurují v zásadě Prevence narušení.