Vytváření výjimek z prověřování na výskyt virů a spywaru

V aplikaci
Symantec Endpoint Protection
můžete vytvářet různé typy výjimek.
Vytvořené výjimky budou mít přednost před případnými výjimkami, které definuje uživatel. Uživatelé na klientských počítačích nebudou moci vámi vytvořené výjimky zobrazit. Uživatelé mohou zobrazit pouze výjimky vytvořené jinými uživateli.
Výjimky pro prověřování na výskyt virů a spywaru jsou platné také pro funkci Download Insight.
Vytváření výjimek v aplikaci
Symantec Endpoint Protection
Úloha
Popis
Vyloučení souboru z prověřování na výskyt virů a spywaru
Podporováno v klientech se systémem Windows i Mac.
Vyloučení souboru z prověřování výskytu virů a spywaru, funkce SONAR či řízení aplikací v klientech se systémem Windows.
Vyloučení složky z prověřování na výskyt virů a spywaru
Tato možnost je podporována v klientech Windows, Mac i Linux.
Vyloučení složky z prověřování na výskyt virů a spywaru, funkce SONAR nebo všech prověřování v klientech systému Windows.
U klientů Windows nebo Linux můžete výjimky z prověřování na výskyt virů a spywaru omezit na funkci Auto-Protect nebo naplánovaná prověřování či prověřování na požádání. Pokud spustíte aplikaci, která do složky zapisuje hodně dočasných souborů, můžete chtít složku vyloučit z Auto-Protect. Auto-Protect prověřuje soubory tak jak jsou zapsané, takže můžete zvýšit výkon počítače omezením výjimky na naplánovaná prověření a prověření na vyžádání.
Z naplánovaných prověření a prověření na vyžádání můžete chtít vyloučit složky, které nejsou často používané nebo které obsahují archivované nebo komprimované soubory. Například naplánovaná prověřování nebo prověřování na požádání několikaúrovňově komprimovaných souborů, které nejsou často využívány, mohou snížit výkonnost počítače. Funkce Auto-Protect přesto chrání složku tak, že provádí prověřování pouze během přístupu k souborům nebo během jejich zápisu do složky.
Vyloučení známého rizika z prověřování na výskyt virů a spywaru
Podporováno v klientech se systémem Windows.
Vyloučení známého rizika z prověřování na výskyt virů a spywaru. Prověřování budou riziko ignorovat, ale výjimku je možné nastavit tak, aby byla zjištění protokolována. Bez ohledu na toto nastavení klientský software na zjištění určených rizik neupozorňuje.
Pokud uživatel nakonfiguruje vlastní akci na zjištění známého rizika, které jste nastavili tak, aby bylo ignorováno, aplikace
Symantec Endpoint Protection
bude tuto uživatelskou akci ignorovat.
Výjimky pro bezpečnostní rizika se nevztahují na funkci SONAR.
Vyloučení přípony souboru z prověřování na výskyt virů a spywaru
Podporováno v klientech se systémem Windows a Linux.
Vyloučení všech souborů s vybranými příponami z prověřování na výskyt virů a spywaru.
Výjimky pro přípony se netýkají funkcí SONAR a Power Eraser.
Monitorování aplikace za účelem vytvoření výjimky pro danou aplikaci
Podporováno v klientech se systémem Windows.
Použijte výjimku
Aplikace k monitorování
k monitorování konkrétní aplikace. Poté, co aplikace
Symantec Endpoint Protection
zjistí danou aplikaci, můžete vytvořit výjimku, která určí, jak má aplikace
Symantec Endpoint Protection
s danou aplikací zacházet.
Pokud zakážete zjišťování aplikací, výjimka Aplikace k monitorování vynutí zjišťování aplikace pro určenou aplikaci.
Určuje, jakým způsobem prověřování na výskyt virů a spywaru pracují s monitorovanými aplikacemi
Podporováno v klientech se systémem Windows.
Použijte výjimku aplikace k určení akce, kterou má aplikace
Symantec Endpoint Protection
použít pro monitorovanou aplikaci. Typ akce určuje, zda aplikace
Symantec Endpoint Protection
akci provede v okamžiku, kdy aplikaci zjistí, nebo až při spuštění aplikace. Aplikace
Symantec Endpoint Protection
použije při spuštění aplikace akci Ukončit, Karanténa nebo Odebrat. Použije při zjištění aplikace akci Pouze protokol nebo Ignorovat.
Na rozdíl od výjimky názvu souboru využívá výjimka pro aplikaci hodnoty hash. Různé soubory mohou mít stejný název, ale hodnota hash neomylně identifikuje každou aplikaci.
Výjimky pro aplikace používají hodnoty hash SHA-2.
Aplikace, pro které lze vytvářet výjimky, najdete v dialogovém okně
Výjimky
poté, co aplikace
Symantec Endpoint Protection
tyto aplikace zjistí. Aplikaci
Symantec Endpoint Protection
můžete nastavit tak, aby monitorovala zjištění konkrétní aplikace.
Vyloučení webové domény z prověřování na výskyt virů a spywaru
Podporováno v klientech se systémem Windows.
Funkce Download Insight prověřuje soubory, které se uživatelé pokusí stáhnout z webových stránek a dalších portálů. Funkce Download Insight pracuje jako součást prověřování na výskyt virů a spywaru. Výjimku můžete vytvořit pro určité webové domény, o kterých si jste jisti jejich bezpečností.
K aktivaci výjimky je třeba povolit funkci Download Insight.
Pokud klientské počítače používají sever proxy s ověřováním, je třeba mezi výjimky pro důvěryhodné webové domény přidat adresy URL společnosti Symantec. Výjimky umožní klientským počítačům komunikovat se službou Symantec Insight a jinými důležitými servery společnosti Symantec.
Viz následující články:
Vytvoření výjimek souborů v rámci ochrany před změnami
Podporováno v klientech se systémem Windows.
Ochrana před změnami chrání klientské počítače před procesy měnícími procesy a interní objekty produktů Symantec. Pokud ochrana před změnami zjistí proces, který by mohl upravovat nastavení konfigurace Symantec nebo hodnoty registru systému Windows, proces zablokuje.
Některé aplikace třetích stran se mohou neúmyslně pokusit manipulovat s procesy nebo nastaveními produktů společnosti Symantec. Může být nutné některým aplikacím úpravy nastavení produktů Symantec povolit. Nebo můžete požadovat zastavení funkce ochrana před změnami pro určité části registru nebo určité soubory na klientském počítači.
V některých případech ochrana před změnami může blokovat nástroj pro čtení obrazovky nebo jiné aplikace pomocné technologie. Můžete vytvořit výjimku souboru, aby bylo možné aplikaci spustit v klientských počítačích. Výjimky složek nejsou v rámci ochrany před změnami povoleny.
Povolit aplikacím změny souboru serverů DNS nebo hostitelů
Podporováno v klientech se systémem Windows.
Můžete vytvořit výjimku, která dovolí určité aplikaci provádět změny souboru serverů DNS nebo hostitelů. Funkce SONAR obvykle brání změnám v systému, jako jsou změny souboru serverů DNS nebo hostitelů. Může být například nutné vytvořit výjimku pro aplikaci sítě VPN.
Vyloučit certifikát
Podporováno v klientech Windows (počínaje verzí 14.0.1)
Certifikát můžete vyloučit z prověřování. Vyloučení certifikátu mu zabrání v označení jako podezřelého souboru. Prověřování pomocí funkce Download Insight může například označit vlastnoručně podepsaný certifikát u interního nástroje jako podezřelý.