Vytvoření výjimky pro aplikaci, která mění soubory na serveru DNS nebo na hostiteli

Podle potřeby můžete vytvořit výjimku pro konkrétní aplikaci, která mění soubory na serveru DNS nebo na hostiteli. Funkce SONAR může bránit změnám v systému, jako jsou změny souboru serverů DNS nebo hostitelů. Může být například nutné vytvořit výjimku pro aplikaci sítě VPN.
Podle potřeby můžete sledovat konkrétní aplikaci, aby bylo možné vytvořit výjimku pro změnu souborů na serveru DNS nebo na hostiteli. Jakmile aplikace
Symantec Endpoint Protection
tuto aplikaci zjistí a konzola pro správu přijme informace o této události, aplikace bude přidána do seznamu aplikací. Pokud klientské počítače v síti dosud nezjistily žádné aplikace, seznam aplikací bude prázdný.
Pomocí nastavení funkce SONAR můžete určit, jak bude plošně funkce SONAR zjišťovat změnu souborů na serveru DNS nebo na hostiteli.
 1. Postup vytvoření výjimky pro aplikaci, která mění soubory na serveru DNS nebo na hostiteli
 2. Na stránce
  Zásady výjimek
  klikněte na možnost
  Výjimky
  .
 3. Klepněte na možnosti
  Přidat > Výjimky systému Windows > Výjimka o změně souboru serverů DNS nebo hostitelů
  .
 4. Vyberte aplikace, pro které chcete vytvořit výjimku.
 5. V rozevíracím seznamu
  Akce
  vyberte položku
  Ignorovat
  ,
  Pouze protokol
  ,
  Výzva
  nebo
  Blokovat
  .
  K akci dojde v případě, kdy se v rámci prověřování zjistí aplikace, která mění soubory na serveru DNS nebo hostiteli.
 6. Klikněte na tlačítko
  OK
  .