Vyloučení souboru nebo složky z prověřování

Výjimky pro soubory nebo složky se přidávají samostatně. Pokud chcete vytvořit výjimky pro více souborů, opakujte postup.
Výjimky pro soubory a složky můžete konfigurovat v klientech pro systém Windows i Mac. V klientech se systémy Windows mohou výjimky pro soubory platit pro prověřování přítomnosti virů a spywaru, funkci SONAR a řízení aplikací. Výjimky pro složky platí pro prověřování přítomnosti virů a spywaru a funkci SONAR.
 1. Možnost č. 1:
  Pokud chcete z prověření vyloučit soubor u klientů systému Windows, klikněte na stránce
  Zásada výjimek
  na možnost
  Výjimky
  .
 2. V části
  Výjimky
  klikněte na položku
  Přidat > Výjimky systému Windows > Soubor
  .
 3. V rozevírací nabídce
  Proměnná prefixu
  vyberte společnou složku.
  Pokud chcete zadat absolutní cestu a název souboru, vyberte možnost
  [ŽÁDNÁ]
  .
  Pokud vyberete prefix, je možné použít výjimku v různých operačních systémech Windows.
 4. Do textového pole
  Soubor
  zadejte název souboru.
  Pokud vyberete proměnnou prefixu, měla by cesta být ve vztahu k prefixu. Pokud jste vybrali hodnotu
  [ŽÁDNÁ]
  , napište plný název cesty.
  Cesty je třeba oddělovat pomocí zpětného lomítka.
 5. V části
  Zvolte typy prověřování, z nichž bude tento soubor vyloučen
  vyberte typ prověřování (
  Bezpečnostní riziko
  ,
  SONAR
  nebo
  Řízení aplikací
  ).
  Je nutné vybrat alespoň jeden typ.
 6. V případě prověřování bezpečnostních rizik vyberte v části
  Určete typ prověřování bezpečnostního rizika
  možnost
  Auto-Protect
  ,
  Plánované a na požádání
  nebo
  Všechna prověřování
  .
  Více informací o tom, proč výjimky z prověřování omezit pouze na některé typy bezpečnostních rizik, najdete v nápovědě.
 7. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 8. Možnost č. 2:
  Pokud chcete z prověření vyloučit složku u klientů systému Windows, klikněte na stránce
  Zásada výjimek
  na možnost
  Výjimky
  .
 9. V části
  Výjimky
  klikněte na položku
  Přidat > Výjimky systému Windows > Složka
  .
 10. V rozevírací nabídce
  Proměnná prefixu
  vyberte společnou složku.
  Pokud chcete zadat absolutní cestu a název souboru, vyberte možnost
  [ŽÁDNÁ]
  .
  Pokud vyberete prefix, je možné použít výjimku v různých operačních systémech Windows.
 11. Do textového pole
  Složka
  zadejte název složky.
  Pokud vyberete proměnnou prefixu, měla by cesta být ve vztahu k prefixu. Pokud jste vybrali hodnotu
  [ŽÁDNÁ]
  , napište plný název cesty.
  Cesty je třeba oddělovat pomocí zpětného lomítka.
 12. V části
  Zadejte typ prověřování, který vylučuje tuto složku
  vyberte typ prověřování (
  Bezpečnostní riziko
  ,
  SONAR
  ,
  Řízení aplikací
  nebo
  Vše
  ).
  Je nutné vybrat alespoň jeden typ.
 13. V případě prověřování bezpečnostních rizik vyberte v části
  Určete typ prověřování bezpečnostního rizika
  možnost
  Auto-Protect
  ,
  Plánované a na požádání
  nebo
  Všechna prověřování
  .
  Více informací o tom, proč výjimky z prověřování omezit pouze na některé typy bezpečnostních rizik, najdete v nápovědě.
 14. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 15. Možnost č. 3:
  Pokud chcete z prověření vyloučit soubor nebo složku u klientů systému Mac, klikněte na stránce
  Zásada výjimek
  na možnost
  Výjimky
  .
 16. V části
  Výjimky
  klepněte na položku
  Přidat > Výjimky systému Mac > Výjimky bezpečnostních rizik pro soubor nebo složku
  .
 17. Pod možností
  Výjimka pro soubor nebo složku bezpečnostních rizik
  , v rozevírací nabídce
  Proměnná prefixu
  vyberte společnou složku.
  Pokud chcete zadat absolutní cestu a název souboru, vyberte možnost
  [ŽÁDNÁ]
  .
 18. Do textového pole
  Soubor nebo Složka
  zadejte název souboru nebo složky.
  Pokud vyberete proměnnou prefixu, měla by cesta být ve vztahu k prefixu. Pokud jste vybrali hodnotu
  [ŽÁDNÁ]
  , napište plný název cesty.
  Cesty ke složce je třeba oddělovat pomocí lomítka.
 19. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 20. Možnost č. 4:
  Pokud chcete z prověření vyloučit složku u klientů systému Linux, klikněte na stránce
  Zásada výjimek
  na možnost
  Výjimky
  .
 21. V části
  Výjimky
  klepněte na položku
  Přidat > Výjimky systému Linux
  .
 22. Klepněte na možnost
  Složka
  .
 23. V dialogovém okně
  Přidat výjimku pro složku
  můžete vybrat proměnnou prefixu, zadat jméno složky a zahrnout nebo nezahrnout podsložky.
  Od verze 14.3 RU1 není možnost
  Vyloučit také podsložky
  v aplikaci Symantec Agent podporována pro systém Linux a do prověřování jsou vždy zahrnuty všechny podadresáře.
  Pokud vyberete proměnnou prefixu, měla by cesta být ve vztahu k prefixu. Pokud jste vybrali hodnotu
  [ŽÁDNÁ]
  , napište plný název cesty.
  Cesty ke složce je třeba oddělovat pomocí lomítka.
 24. Určení typu prověřování bezpečnostních rizik Vyberte
  Auto-Protect
  ,
  Plánované a na vyžádání
  nebo
  Všechna prověřování
  a poté klepněte na tlačítko
  OK
  .