Vyloučení důvěryhodné webové domény z prověřování na klientech se systémem Windows

Webovou doménu můžete podle potřeby z prověřování na výskyt virů a spywaru a funkce SONAR vyloučit. Po vyloučení důvěryhodné webové domény je vždy povolen libovolný soubor, který uživatel stáhne z libovolného umístění v rámci dané domény. Funkce Auto-Protect a další definovaná prověřování stále mohou soubor prověřit.
Ve výchozím nastavení funkce Download Insight vyloučí webové stránky, které se zobrazí na seznamu
Důvěryhodné stránky internetu
prostřednictvím možnosti
Internet Explorer > Nástroje > Možnosti internetu > Zabezpečení
. Toto nastavení lze nakonfigurovat v nastavení funkce Download Insight v zásadách
Ochrana před viry a spywarem
.
Je-li funkce Download Insight nebo Auto-Protect vypnutá, výjimka pro důvěryhodnou webovou doménu bude také neaktivní.
Při konfiguraci výjimek si dávejte pozor. Všechny výjimky, které vytvoříte, snižují profil zabezpečení počítače. Zvažte odeslání všech podezřelých falešně pozitivních nálezů k prozkoumání a nevytvářejte trvalé vyloučení z prověřování. Vždy využívejte více vrstev ochrany poskytované aplikací
Symantec Endpoint Protection
.
Podporované výjimky webové domény
Při vytváření výjimky webové domény využijte tyto pokyny:
 • Při zadávání výjimky důvěryhodné webové domény je třeba zadat jednu doménu jako adresu URL nebo adresu IP. Nelze zadat více domén současně.
 • Čísla portů nejsou podporována.
 • Když zadáte adresu URL, výjimka použije pouze část názvu domény adresy URL. Adresu URL můžete předřadit protokolem HTTP nebo HTTPS (s rozlišováním malých a velkých písmen), avšak výjimka se vztahuje na oba protokoly.
 • Jakmile specifikujete adresu IP, vyjímka platí jak pro konkrétní adresu IP, tak pro příslušný název hostitele. Pokud uživatel přechází na umístění přes jeho URL adresu,
  Symantec Endpoint Protection
  přeloží jméno hostitele na IP adresu a použije výjimku. IP adresu můžete předřadit pouze pomocí protokolu HTTP (rozlišuje velká a malá písmena).
 • Jak funkce Download Insight, tak i SONAR vylučují doménu bez ohledu na to, zda uživatel prochází doménou prostřednictvím protokolu HTTP nebo HTTPS.
 • Pro umístění FTP musíte zadat IP adresu. Adresy URL protokolu FTP nejsou podporovány.
 • Zástupný znak
  *
  je podporován pro použití s výjimkami pro důvěryhodné webové domény.
  (od verze 12.1.6)
Verze starší než 12.1 RU2 nepodporuje IP adresy protokolu HTTPS nebo FTP.
 1. Vyloučení důvěryhodné webové domény z prověřování na klientech se systémem Windows
 2. Na stránce
  Zásady výjimek
  klikněte na možnost
  Přidat > Výjimky systému Windows > Důvěryhodná webová doména
  .
 3. V dialogovém okně
  Přidat výjimku pro důvěryhodné webové domény
  zadejte jméno domény nebo IP adresu, kterou chcete vyloučit.
 4. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 5. Další výjimky webových domén můžete přidat zopakováním tohoto postupu.