Vytváření výjimek pomocí událostí protokolu

Výjimky můžete vytvořit pomocí událostí protokolu v rámci prověřování na výskyt virů a spywaru, funkce SONAR, řízení aplikace a ochrany před změnami.
Nelze vytvářet výjimky z událostí protokolu pro zjišťování rychlého spuštění ochrany před malwarem.
Typy výjimek a protokolů
Typ výjimky
Typ protokolu
Soubor
Protokol rizik
Složka
Protokol rizik
Protokol funkce SONAR
Známé riziko
Protokol rizik
Přípona
Protokol rizik
Aplikace
Protokol rizik
Protokol funkce SONAR
Důvěryhodná webová doména
Protokol rizik
Protokol funkce SONAR
Ochrana před změnami
Protokol řízení aplikací
Změna souboru serverů DNS nebo hostitelů
Protokol funkce SONAR
Položka, pro kterou chcete výjimku vytvořit, musí být v rámci aplikace
Symantec Endpoint Protection
již zjištěna. Pokud chcete k vytvoření výjimky použít události protokolu, je třeba vybrat zásadu výjimek, ke které bude výjimka přiřazena.
 1. Vytváření výjimek pomocí událostí protokolu
 2. Na kartě
  Monitory
  klepněte na kartu
  Protokoly
  .
 3. V rozevíracím seznamu
  Typ protokolu
  vyberte protokol Riziko, protokol SONAR nebo protokol Řízení aplikací a zařízení.
 4. Pokud vyberete Ovládání aplikací a zařízení, vyberte ze seznamu
  Obsah protokolu
  položku
  Ovládání aplikací
  .
 5. Klikněte na položku
  Zobrazit protokol
  .
 6. Vedle nabídky
  Časové období
  vyberte požadované časové období, kterým protokol vyfiltrujete.
 7. Vyberte položku nebo položky, u kterých chcete vytvořit výjimku.
 8. Vedle nabídky
  Akce
  vyberte typ výjimky, který chcete vytvořit.
  Vybraný typ výjimky musí být pro dané položky platný.
 9. Klepněte na tlačítko
  Použít
  nebo
  Start
  .
 10. V dialogovém okně odeberte všechny položky, které nechcete do výjimky zahrnout.
 11. Pokud chcete, aby aplikace
  Symantec Endpoint Protection
  zjištěné položky protokolovala, můžete v případě bezpečnostních rizik zaškrtnout položku
  Zaprotokolovat zjištěné bezpečnostní riziko
  .
 12. Vyberte zásady výjimek, které chcete do výjimky zahrnout.
 13. Klikněte na tlačítko
  OK
  .