Správa ochrany pomocí brány firewall

Brána firewall umožňuje příchozí a odchozí síťový provoz, který zadáte v zásadě brány firewall. Zásada brány firewall aplikace
Symantec Endpoint Protection
obsahuje pravidla a nastavení ochrany, která můžete ve většině případů povolit nebo zakázat a také konfigurovat.
Volitelné kroky správy ochrany bránou firewall
Úloha
Popis
Přečtěte si informace o ochraně brány firewall
Než nakonfigurujete ochranu bránou firewall, měli byste se s bránou firewall seznámit.
Vytvoření zásady brány firewall
Aplikace
Symantec Endpoint Protection
se instaluje s výchozí zásadou brány firewall. Výchozí zásadu můžete upravit nebo můžete vytvořit zásady nové.
Zásadu je třeba nejprve vytvořit, než pro ni nakonfigurujete pravidla brány firewall a nastavení ochrany pomocí brány firewall.
Vytvoření a přizpůsobení pravidel brány firewall
Pravidla brány firewall jsou komponenty zásady, které řídí, jak brána firewall chrání klientské počítače před nebezpečnými útoky.
Výchozí zásada brány firewall obsahuje výchozí pravidla brány firewall. A když vytvoříte novou zásadu, aplikace
Symantec Endpoint Protection
poskytne výchozí pravidla brány firewall. Výchozí pravidla však můžete upravit nebo můžete vytvořit pravidla nová.
Povolení nastavení ochrany pomocí brány firewall
Sledování ochrany bránou firewall
Pravidelně sledujte stav ochrany pomocí brány firewall na počítačích.