Nastavení brány firewall u klientů systému Mac

Toto jsou nastavení brány firewall, která jsou obsažena v klientovi aplikace
Symantec Endpoint Protection
pro systém Mac:
  • Inteligentní pravidla brány firewall
  • Vlastní pravidla brány firewall
Tato nastavení může konfigurovat pouze správce aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
. Brána firewall je k dispozici pouze pro spravované klienty.
Brána firewall je obsažena v klientovi aplikace
Symantec Endpoint Protection
pro systém Mac od verze 14.2.
Nastavení brány firewall
Typ nastavení
Popis
Inteligentní pravidla brány firewall
Inteligentní pravidla brány firewall poskytují ochranu, která zabraňuje běžným typům útoku. Také povolují provoz v určitých protokolech v případě, že systém Mac vytvoří úvodní požadavek na tento protokol.
Mezi nastavení ochrany patří:
  • Zjištění při prohledávání portů
  • Zjištění útoku denial of service
  • Opatření proti falšování adresy MAC
  • Automaticky blokovat adresu IP útočníka
Mezi protokoly provozu paří:
  • Smart DHCP
  • Smart DNS
Brána firewall aplikace
Symantec Endpoint Protection
pro systém Mac není integrována s vestavěnou bránou firewall operačního systému. Místo toho funguje souběžně. Brána firewall operačního systému provádí kontrolu na aplikační vrstvě, zatímco brána firewall aplikace
Symantec Endpoint Protection
provádí kontrolu na nižších úrovních (síť a přenos).
Brána firewall aplikace
Symantec Endpoint Protection
pro systém Mac nenabízí pravidla blokování peer-to-peer, i když je lze částečně vytvořit prostřednictvím vlastních pravidel brány firewall.
Vlastní pravidla brány firewall
Vlastní pravidla brány firewall umožňují správci vytvořit pravidla, která obsahují různé atributy síťového provozu.