Brána firewall aplikace
Symantec Endpoint Protection

Brána firewall aplikace
Symantec Endpoint Protection
na základě pravidel a zásad brány firewall povoluje nebo blokuje síťový provoz. Aplikace
Symantec Endpoint Protection
obsahuje zásady brány firewall s pravidly brány firewall a nastaveními brány firewall pro prostředí kanceláře. Prostředí kanceláře je obvykle pod ochranou firemních bran firewall, hraničních filtrů paketů nebo antivirových serverů. Proto je obvykle lépe zabezpečeno než většina domácích prostředí, kde je k dispozici pouze omezená hraniční ochrana.
Pravidla pro bránu firewall řídí způsob, jakým má být chráněn klientský počítač před nebezpečným příchozím i odchozím provozem. Brána firewall automaticky kontroluje všechny příchozí a odchozí pakety a porovnává je s těmito pravidly. Brána firewall povolí nebo zakáže pakety podle informací, které jsou v pravidlech obsaženy. Když se nějaký počítač pokouší o připojení k jinému počítači, brána firewall porovná typ připojení s vlastním seznamem pravidel brány firewall. Brána firewal používá kontrolu stavu pro veškerý síťový provoz.
Při první instalaci konzole jsou každé skupině automaticky přiřazeny výchozí zásady brány firewall.
Při každém přidání nového umístění konzola automaticky zkopíruje zásady brány firewall do výchozího umístění.
Vy určujete úroveň komunikace mezi uživateli a klientem tím, že povolíte nebo zablokujete možnost konfigurace pravidel a nastavení brány firewall. Uživatelé mohou s klienty komunikovat, jen pokud budou upozorněni na nové síťové připojení a možné problémy. Případně mohou mít plný přístup k uživatelskému rozhraní.
Klienta lze nainstalovat s výchozím nastavením brány firewall. Ve většině případů není nutné toto nastavení měnit. Pokud však máte důkladné znalosti o sítích, můžete v nastavení brány firewall klienta provést řadu různých změn a optimalizovat tak ochranu klientského počítače.
Od verze 14.2 nabízí klient systému Mac bránu firewall pouze pro spravovaného klienta. Uživatel může bránu firewall povolit nebo zakázat, pouze pokud správce povolil řízení klientů. Protože tato brána firewall funguje na jiné síťové vrstvě než brána firewall operačního systému Mac, lze je obě povolit, aby byly spuštěny souběžně.