Konfigurace brány firewall pro smíšené řízení

Klienty lze nastavit tak, aby uživatelé neměli žádné řízení a aby měli úplné nebo omezené řízení nastavení brány firewall.
V případě brány firewall systému Mac nemůže uživatel vytvořit pravidla brány firewall nebo změnit nastavení bez ohledu na nastavení uživatelského rozhraní klienta. Možnost nejsou v uživatelském rozhraní klienta nikdy k dispozici.
Ovládání serveru
V systému Windows nebude uživatel moci vytvářet žádná pravidla brány firewall ani ji nebude moci nastavovat.
V systému Mac nebude uživatel moci povolit ani zakázat bránu firewall.
Řízení klienta
V systému Windows bude uživatel moci vytvářet pravidla brány firewall a aktivovat veškerá nastavení brány firewall.
V systému Mac bude uživatel moci povolit a zakázat bránu firewall.
Smíšené řízení
V systému Windows může uživatel vytvářet pravidla brány firewall. Vy určíte, jaká nastavení brány firewall bude uživatel moci zapnout.
V systému Mac určíte, zda bude uživatel moci povolit nebo zakázat bránu firewall.
Brána firewall je k dispozici pro klienta systému Mac pouze od verze 14.2.
 1. Konfigurace brány firewall pro smíšené řízení
 2. V konzoli klikněte na možnost
  Klienti
  .
 3. V části
  Klienti
  vyberte skupinu s úrovní uživatelského řízení, kterou chcete upravit.
 4. Na kartě
  Zásady
  v části
  Zásady a nastavení specifická pro umístění
  rozbalte u umístění položku
  Nastavení specifická pro umístění
  .
 5. Vpravo od položky
  Nastavení ovládání uživatelského rozhraní klienta
  klikněte na položky
  Úlohy > Upravit nastavení
  .
 6. V dialogovém okně
  Nastavení režimu řízení
  klepněte na možnost
  Smíšené řízení
  a poté na položku
  Vlastní
  .
 7. Na kartě
  Nastavení řízení klienta/serveru
  v kategorii
  Zásady brány firewall
  proveďte jeden z těchto úkolů:
  • Chcete-li uživatelů umožnit konfiguraci nastavení klienta, klepněte na položku
   Klient
   .
  • Chcete-li konfigurovat nastavení klienta, klepněte na položku
   Server
   .
 8. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 9. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 10. Pro každé nastavení brány firewall s vybranou volbou
  Server
  povolte nebo zakažte toto nastavení v zásadě brány firewall.