Zakázání brány Windows Firewall

Můžete stanovit podmínky, za kterých aplikace
Symantec Endpoint Protection
zakáže bránu Windows Firewall. V následujících případech obnoví aplikace
Symantec Endpoint Protection
nastavení brány Windows Firewall do původního stavu před instalací aplikace
Symantec Endpoint Protection
:
 • Dojde k odinstalaci aplikace
  Symantec Endpoint Protection
  .
 • Je zakázána brána firewall aplikace
  Symantec Endpoint Protection
  .
Aplikace
Symantec Endpoint Protection
nijak neupravuje stávající pravidla zásad ani výjimky brány Windows Firewall.
Pokud je zakázána brána Windows Firewall, uživateli se po restartu počítače zpravidla zobrazí oznámení. Aplikace
Symantec Endpoint Protection
toto oznámení ve výchozím nastavení zakáže, takže uživatelé nebudou na zakázání brány firewall systému Windows upozorňováni. Podle potřeby však toto oznámení můžete povolit.
 1. Zakázání brány Windows Firewall
 2. V konzoli klikněte na možnost
  Zásady
  .
 3. V části
  Zásady
  klepněte na položku
  Brána firewall
  .
 4. Proveďte jednu z následujících úloh:
  • Vytvořte novou zásadu brány firewall.
  • V seznamu
   Zásady brány firewall
   dvakrát klikněte na zásadu brány firewall, kterou chcete upravit.
 5. V části
  Zásady brány firewall
  klikněte na možnost
  Integrace v systému Windows
  .
 6. V rozevíracím seznamu
  Zakázat bránu firewall systému Windows
  určete podmínky zakázání brány Windows Firewall.
  Výchozí nastavení je
  Zakázat pouze jednou
  .
  Další informace o možnostech zobrazíte kliknutím na položku
  Nápověda
  .
 7. V rozevíracím seznamu
  Zpráva o zakázání brány firewall systému Windows
  určete, zda chcete potlačit zobrazení zprávy systému Windows, která při spuštění informuje uživatele, že brána firewall je zakázána.
  Výchozí možnost je
  Zakázat
  , což znamená, že uživatel nebude po spuštění počítače informován o zakázání brány Windows Firewall.
 8. Klikněte na tlačítko
  OK
  .