Správa pravidel brány firewall

Pravidla brány firewall kontrolují, jak brána ochraňuje počítače před nebezpečnou příchozí komunikací a aplikacemi. Brána firewall kontroluje všechny příchozí a odchozí pakety a porovnává je s povolenými pravidly. Povolení nebo zablokování paketů proběhne podle podmínek stanovených v pravidlech brány firewall.
Klient
Symantec Endpoint Protection
obsahuje výchozí pravidla brány firewall pro ochranu počítače. Pokud to však správce povolí nebo pokud není klient spravován, můžete pravidla brány firewall upravit a zajistit tak vyšší zabezpečení.
Aplikace
Symantec Endpoint Protection
nainstaluje výchozí zásady brány firewall obsahující výchozí pravidla. Když vytvoříte novou zásadu brány firewall, aplikace
Symantec Endpoint Protection
k nim poskytne několik výchozích pravidel. Pokud to správce povolí nebo pokud není klient spravován, můžete upravit libovolná výchozí pravidla nebo vytvořit nová pravidla brány firewall.
Zásada musí obsahovat alespoň jedno pravidlo. Maximální počet pravidel však není omezen. Pravidla můžete podle potřeby povolit či zakázat. Při řešení potíží můžete např. pravidlo zakázat a znovu jej povolit až po ukončení této činnosti.
Správa pravidel brány firewall obsahuje informace potřebné pro správu pravidel brány firewall.
Správa pravidel brány firewall
Úloha
Popis
Zjistěte, jak pravidla brány firewall fungují a čím je pravidlo tvořeno
Před upravováním pravidel brány firewall byste se měli seznámit s následujícími informacemi ohledně způsobu, jakým tato pravidla fungují:
Přidání nového pravidla brány firewall
V rámci správy pravidel brány firewall můžete provádět následující úkony:
 • Nová pravidla brány firewall můžete pomocí konzole přidávat několika způsoby.
  První ze způsobů umožňuje přidat nevyplněné pravidlo s výchozím nastavením. V případě druhé vás procesem vytvoření nového pravidla provede průvodce.
  Přidání vlastních pravidel, která aplikace
  Symantec Endpoint Protection
  instaluje ve výchozím nastavení
 • Přizpůsobení pravidla změnou libovolného kritéria pravidla brány firewall
 • Export a import pravidel brány firewall z jiné zásady brány firewall
 • Kopírování a vkládání pravidel brány firewall
  Můžete také ušetřit čas a vytvořit nové pravidlo brány firewall zkopírováním stávajícího pravidla, které je podobné tomu, jež chcete vytvořit. Zkopírované pravidlo následně můžete upravit tak, aby odpovídalo vašim požadavkům.
Přizpůsobení pravidla brány firewall
Po vytvoření nového pravidla, nebo budete-li chtít výchozí pravidlo přizpůsobit, můžete upravit kritéria libovolného pravidla brány firewall.