Definování informací o aplikacích

Je možné určit údaje o aplikacích spouštěných klienty a tyto údaje zahrnout do pravidla brány firewall.
Aplikaci lze definovat následujícími způsoby:
 1. Chcete-li definovat informace o aplikacích ručně, otevřete v konzoli zásady brány firewall.
 2. Na stránce
  Zásady brány firewall
  v části
  Nastavení pro Windows
  klikněte na možnost
  Pravidla
  .
  V případě verzí starších než 14.2 na stránce
  Zásady brány firewall
  klikněte na možnost
  Pravidla
  .
 3. Na kartě
  Pravidla
  v seznamu
  Pravidla
  klikněte u pravidla, které chcete změnit, pravým tlačítkem na pole
  Aplikace
  a potom klikněte na příkaz
  Upravit
  .
 4. V dialogovém okně
  Seznam aplikací
  klepněte na tlačítko
  Přidat
  .
 5. V dialogovém okně
  Přidat aplikaci
  vyplňte jedno nebo více z následujících polí:
  • Název souboru, který může zahrnovat cestu k souboru
  • Popis souboru
   Toto pole se používá pouze pro účely zobrazení. Neslouží jako podmínka pro vyhledání shody.
  • Velikost souboru (v bajtech)
  • Datum poslední změny aplikace
  • Neopakovatelný identifikátor souboru
  Chcete-li definovat pravidlo brány firewall na základě velikosti souboru, data poslední změny nebo neopakovatelného identifikátoru souboru, je nutné zapnout sledování síťových aplikací. Pokud je sledování síťových aplikací vypnuto, budou všechna pole kromě pole
  Název souboru
  při zpracování pravidla ignorována.
 6. Kliknutím na tlačítko
  OK
  podmínky pro aplikace přidejte.
 7. Kliknutím na tlačítko
  OK
  seznam aplikací uložte.
 8. Chcete-li vyhledat aplikace ze seznamu zjištěných aplikací, klikněte na stránce
  Zásady brány firewall
  na možnost
  Pravidla
  .
 9. Na kartě
  Pravidla
  vyberte jedno pravidlo, klepněte pravým tlačítkem na pole
  Aplikace
  a poté klepněte na tlačítko
  Upravit
  .
 10. V dialogovém okně
  Seznam aplikací
  klepněte na tlačítko
  Přidat z
  .
 11. V dialogovém poli
  Hledat aplikace
  vyhledejte aplikaci.
 12. V tabulce
  Výsledky dotazu
  přidáte aplikaci na seznam
  aplikací
  tak, že ji vyberete a klepnete na tlačítka
  Přidat
  a
  OK
  .
 13. Klikněte na tlačítko
  Zavřít
  .
 14. Klikněte na tlačítko
  OK
  .