Přidání nového pravidla brány firewall

Nová pravidla brány firewall lze vytvořit jednou z těchto metod:
Prázdné pravidlo
Prázdné pravidlo povoluje veškerý provoz.
Průvodce
přidáním pravidla pro bránu firewall
Pokud přidáváte pravidla pomocí průvodce
Přidat pravidlo pro bránu firewall
, nezapomeňte pravidlo nastavit. Průvodce nekonfiguruje nová pravidla s více kritérii.
V pravidle můžete kdykoli určit příchozí a odchozí provoz. Pro některé typy provozu, jako je HTTP, nemusíte vytvářet příchozí pravidla. Klient
Symantec Endpoint Protection
používá pro provoz TCP kontrolu stavu. Proto nepotřebuje pravidlo k filtrování provozu ve zpětném směru, který zahájili klienti.
Když vytvoříte nové pravidlo brány firewall, bude automaticky povoleno. Potřebujete-li povolit konkrétní přístup k počítači nebo aplikaci, můžete pravidlo brány firewall zakázat. Pravidlo je zakázáno pro všechny převzaté zásady.
Pravidlo je také zakázáno pro všechna umístění, pokud je sdílené a pouze pro jedno umístění, pokud je specifické pro umístění.
Aby brána firewall mohla pravidla zpracovat, pravidla musí být povolena.
 1. Pokud chcete přidat nové prázdné pravidlo brány firewall, otevřete v konzoli zásady brány firewall.
 2. Na stránce
  Zásady brány firewall
  v části
  Nastavení pro Windows
  nebo
  Nastavení pro Mac
  klikněte na možnost
  Pravidla
  .
  Ve verzích starších než 14.2 není k dispozici žádná možnost pro položku
  Nastavení pro Mac
  .
 3. Na kartě
  Pravidla
  v seznamu
  Pravidla
  klikněte na tlačítko
  Přidat prázdné pravidlo
  .
 4. Podle potřeby můžete změnit kritéria pravidla brány firewall.
 5. Po dokončení konfigurace pravidla klikněte na tlačítko
  OK
  .
 6. Pokud chcete přidat pravidlo brány firewall pomocí průvodce, otevřete v konzoli zásady brány firewall.
 7. Na stránce
  Zásady brány firewall
  v části
  Nastavení pro Windows
  nebo
  Nastavení pro Mac
  klikněte na možnost
  Pravidla
  .
  Na kartě
  Pravidla
  v seznamu
  Pravidla
  klikněte na tlačítko
  Přidat pravidlo
  .
 8. Zadejte možnosti na každé obrazovce a potom klikněte na tlačítko
  Další
  .
 9. Klikněte na tlačítko
  Dokončit
  .
  Podle potřeby můžete změnit kritéria pravidla brány firewall.