Nastavení sdílení zpráv, souborů a tisku pro síťové počítače

Síťové služby umožňují počítačům v síti odesílat a přijímat zprávy, sdílet soubory a tisknout. Můžete vytvořit pravidlo brány firewall, které povolí nebo zablokuje síťové služby.
Můžete přidat vlastní síťovou službu pomocí pravidla brány firewall. Tato síťová služba však nebude přidána do výchozího seznamu. K vlastní službě nezískáte přístup pomocí žádného jiného pravidla.
 1. Nastavení sdílení zpráv, souborů a tisku pro síťové počítače
 2. V konzoli otevřete stránku Zásady brány firewall.
 3. Na stránce
  Zásady brány firewall
  v části
  Nastavení pro Windows
  nebo
  Nastavení pro Mac
  klikněte na možnost
  Pravidla
  .
  Ve verzích starších než 14.2 není k dispozici žádná možnost pro položku
  Nastavení pro Mac
  .
 4. Na kartě
  Pravidla
  v seznamu
  Pravidla
  vyberte pravidlo, které chcete upravit, klikněte pravým tlačítkem na pole
  Služba
  a potom klikněte na možnost
  Upravit
  .
 5. V dialogovém okně
  Seznam služeb
  zaškrtněte políčko u každé služby, která má aktivovat pravidlo.
 6. Chcete-li přidat další službu pouze k vybranému pravidlu, klepněte na tlačítko
  Přidat
  .
 7. V dialogovém okně
  Protokol
  vyberte protokol z rozevíracího seznamu
  Protokol
  .
 8. Vyplňte příslušná pole.
 9. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 10. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 11. Klikněte na tlačítko
  OK
  .