Povolení klientům procházet soubory a tiskárny v síti

Na klientském počítači můžete povolit sdílení souborů nebo procházet sdílené soubory a tiskárny v místní síti. Chcete-li se chránit před útoky ze sítě, zakažte sdílení souborů a tiskáren v síti.
Sdílení souborů a tiskáren v síti povolíte přidáním pravidel brány firewall. Pravidla brány firewall umožňují přistupovat k portům a procházet a sdílet soubory a tiskárny. Chcete-li, aby klientský počítač mohl sdílet soubory, vytvořte jedno pravidlo brány firewall. Chcete-li, aby klientský počítač mohl procházet ostatní soubory a tiskárny, vytvořte druhé pravidlo brány firewall.
Nastavení fungují odlišně podle typu řízení, který jste zadali pro klienta, a to následovně:
Klientské řízení nebo smíšené řízení
Uživatelé klienta systému Windows mohou povolit toto nastavení automaticky tím, že jej nakonfigurují v ochraně před neoprávněným využitím sítě a hostitele.
Uživatelé klienta systému Mac mohou pouze povolit nebo zakázat bránu firewall.
Smíšené řízení
Tato nastavení v systému Windows mohou být potlačena pravidlem brány firewall serveru, které určuje tento typ provozu.
V systému Mac jsou všechna pravidla brány firewall pravidly brány firewall serveru.
Ovládání serveru
Tato nastavení nejsou v klientech dostupná.
 1. Možnost č. 1:
  Pokud chcete klientům systému Windows povolit procházení souborů a tiskáren v síti, otevřete v konzoli zásady brány firewall.
 2. Na stránce
  Zásady brány firewall
  v části
  Nastavení pro Windows
  klikněte na možnost
  Pravidla
  .
 3. Na kartě
  Pravidla
  v seznamu
  Pravidla
  vyberte pravidlo, které chcete upravit, klikněte pravým tlačítkem na pole
  Služba
  a potom klikněte na možnost
  Upravit
  .
 4. V dialogovém okně
  Seznam služeb
  klikněte na tlačítko
  Přidat
  .
 5. V dialogovém okně
  Protokol
  v rozevíracím seznamu
  Protokol
  klepněte na možnost
  TCP
  a klepněte na možnost
  Místní/vzdálené
  .
 6. Proveďte jednu z následujících úloh:
  Postup povolení klientům procházet soubory a tiskárny v síti
  V rozevíracím seznamu
  Vzdálený port
  zadejte hodnoty
  88, 135, 139, 445
  .
  Povolení procházet soubory v klientu ostatním počítačům
  V rozevíracím seznamu
  Místní port
  zadejte hodnoty
  88, 135, 139, 445
  .
 7. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 8. V dialogovém okně
  Seznam služeb
  klikněte na tlačítko
  Přidat
  .
 9. V dialogovém okně
  Protokol
  v rozevíracím seznamu
  Protokol
  klepněte na možnost
  UDP
  .
 10. Proveďte jednu z následujících úloh:
  Postup povolení klientům procházet soubory a tiskárny v síti
  V rozevíracím seznamu
  Místní port
  zadejte hodnoty
  137, 138
  .
  V rozevíracím seznamu
  Vzdálený port
  zadejte hodnotu
  88
  .
  Povolení procházet soubory v klientu ostatním počítačům
  V rozevíracím seznamu
  Místní port
  zadejte hodnoty
  88, 137, 138
  .
 11. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 12. V dialogovém okně
  Seznam služeb
  se ujistěte, že jsou povoleny dvě služby a potom klepněte na tlačítko
  OK
  .
 13. Na kartě
  Pravidla
  se ujistěte, že v poli
  Akce
  je nastavena hodnota
  Povolit
  .
 14. Po dokončení konfigurace zásady klepněte na tlačítko
  OK
  .
 15. Možnost č. 2:
  Pokud chcete klientům systému Mac povolit procházení souborů a tiskáren v síti, otevřete v konzoli zásady brány firewall.
  Brána firewall systému Mac je dostupná od verze 14.2.
 16. Na stránce
  Zásady brány firewall
  v části
  Nastavení pro Mac
  klikněte na možnost
  Pravidla
  .
 17. Na kartě
  Pravidla
  v seznamu
  Pravidla
  vyberte pravidlo, které chcete upravit, klikněte pravým tlačítkem na pole
  Služba
  a potom klikněte na možnost
  Upravit
  .
 18. V dialogovém okně
  Seznam služeb
  klikněte na tlačítko
  Přidat
  .
 19. V dialogovém okně
  Protokol
  v rozevíracím seznamu
  Protokol
  klepněte na možnost
  TCP
  a klepněte na možnost
  Místní/vzdálené
  .
 20. Chcete-li povolit jiným počítačům procházet soubory v klientu, v rozevíracím seznamu
  Místní port
  zadejte hodnotu
  139
  445
  .
  Odchozí požadavky na procházení sítě z počítače Mac jsou ve výchozím nastavení povoleny.
 21. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 22. V dialogovém okně
  Seznam služeb
  ověřte, že je nová služba povolena, a potom klikněte na tlačítko
  OK
  .
 23. Na kartě
  Pravidla
  se ujistěte, že v poli
  Akce
  je nastavena hodnota
  Povolit
  .
 24. Po dokončení konfigurace zásady klepněte na tlačítko
  OK
  .
Zjišťování tiskáren v počítačích Mac se provádí pomocí služby Bonjour, která je implicitně spuštěná. Nemusíte pro službu Bonjour konfigurovat vlastní pravidlo.