Signatury Symantec IPS

Signatury prevence narušení Symantec jsou v klientech instalovány standardně.
Prevence narušení používá signatury Symantec ke sledování jednotlivých paketů nebo jejich proudů. U proudů paketů si může prevence narušení pamatovat seznam vzorů nebo částečných vzorů z předchozích paketů. To poté může pomoci při aplikaci těchto informací při dalších kontrolách paketů.
Součástí signatur Symantec jsou síťové signatury prevence narušení, které jsou do klientů stahovány v rámci obsahu aktualizace LiveUpdate. V případě počítačů Mac jsou do softwaru zabudovány další síťové signatury prevence narušení.
Na počítačích se systémem Windows obsahuje aktualizace LiveUpdate také signatury prevence narušení v prohlížeči.
Signatury prevence narušení v síti
Signatury sítě porovnávají vzory útoku, který může způsobit zhroucení aplikace nebo využít operační systémy ve vašich klientských počítačích.
Můžete nastavit, zda bude signatura Symantec v síti provoz blokovat nebo umožňovat. Můžete také nastavit, zda produkt
Symantec Endpoint Protection
bude protokolovat zjištění signaturou v protokolu zabezpečení.
Signatury prevence napadení v prohlížeči (pouze Windows)
Signatury prohlížeče porovnávají vzory útoku v podporovaných prohlížečích, jako jsou soubory se skripty, které mohou způsobit zhroucení prohlížeče.
Nelze přizpůsobit činnost nebo nastavení protokolu u signatur v prohlížeči, lze však signatury v prohlížeči vyjmout.
Prevenci narušení prohlížeče můžete nakonfigurovat tak, aby byla zjištění prohlížeče zaznamenána do protokolu, ale aby nebyla zablokována. Takto můžete identifikovat signatury prohlížeče, které budete možná chtít vyloučit. Poté, co vytvoříte vyloučení signatur, zakážete režim pouze s protokolováním.
Signatury útoku poskytuje tým Symantec Security Response. Modul prevence narušení a odpovídající řada signatur jsou na klientovi instalovány standardně. Signatury jsou součástí obsahu, který v klientovi aktualizujete.
Informace o signaturách IPS naleznete na následující webové stránce společnosti Symantec:
Informace o vestavěných signaturách IPS pro klienty se systémem Mac naleznete v tomto článku: